tayyip erdoğan kimdir hayatı mehdi olabilirmi

Konusu 'Serbest Mekan' forumundadır ve demet tarafından 19 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. demet

  demet New Member

  SON DEVİR VE ALLAH’IN SESLENİŞİ
  * * *
  · Yaratılanlardan şeytan, yeryüzünün ilk sakinlerindendi.
  · Tanrının evrensel dinini sahiplenir görevini yürütürdü.
  · Başarıları kendinden zannetti ve büyüklendi.
  · Yaşayanlara sıkıntı veren gizli kötülük açıkça ortaya çıktı.
  · Rab, kendisine tam bağlı Adem’i yarattı.
  · Dileyerek yaşayacak ve Rabbin kudretini bilecekti.
  · Adem yaratılınca kötülük, iyilikle savaşa başladı.
  · Şeytan, Adem’e baktı. Küçümsedi ve ‘Ben bunu saptırırım.’ dedi.
  · ‘Bu aşağılık toprak parçası yönetilmeden, yönlendirilmeden hiçbir şey yapamaz.’ Dedi.
  · Şeytan, insanın yüceltildiğini anlayınca kibirle insana düşmanlık etti.
  · Adem ile Havva’yı günaha çağırdı, doğru yoldan saptırdı.
  · Allah, Adem’in özrüne yöneldi. Ve hükmünü hemen karara bağlamadı.
  · Şefkatle insanoğluna sahip çıktı ve yaşamı senaryo etti.
  · Yaratılmışlara kendi isteğiyle hak ettiği yaşamı var etti.
  · Güce sahip olan büyüklendi ve Rabbe asi oldu.
  · Rab kimi yücelttiyse kendinden bildi. Ve zulmeder oldu.
  · Yaratılışındaki kabiliyeti, gücü ve başarıyı kendinden zannetti.
  · Şeytan; kötü güç, olumsuz düşünce, yıkıcı etki,
  · Yalancı, hilekar, dik kafalı ve asi,
  · Kıskanç, bencil, kibirli ve cimridir.
  · Kin, hırs ve boş ümitle insanları zehirler.
  · Kötü niyet, kötü söz, yüksek sesle yaygara çıkartır.
  · Arzularına ulaşmada ki engellere öfkelenir.
  · Menfaati için bilgisizce ve inatla muhalefet eder.
  · ‘Ben bilirim.’ der ve her şeyin üstesinden geleceğini sanır.
  · Üstünlük arzusuyla hakkı inkar eder ve yalan söyler.
  · Gerçekleri görmez ve Allah’ın kararını kabullenmez.
  · Hakkı deviremeyince şiddete yönelir.
  · Her şeye sahip olmak isteyen açgözlü canavar,
  · Egemenliği için kirli tezgahlar kurar.
  · Hile ile aldatır, doğru yoldan saptırır.
  · Asılsız iddialarla insanı kışkırtır.
  · Sürekli daha fazlasını ister ve şikayet eder.
  · Artan arzularının kölesi olduğundan her yola başvurur.
  · Cahillik, açgözlülük ve kıskançlık, insan hayatını zehirledi.
  · Arzuları, memnuniyetsizliği ve hırsı insanı azdırdı.
  · Kardeşliğin, sevginin ve sağduyunun düşmanı,
  · Korkuya, kaygıya ve ümitsizliğe düşürdü.
  · Kötülüğün, adaletsizliğin ve savaşların sahibi,
  · Düzeni bozdu ve insanlara zulmetti.
  · Kötü dürtülerin kaynağı asi Şeytan,
  · Doğru yola gelmeyen ısrarcı zalimdir.
  · O, kötü niyetini gizler ve söylediğinin tersini yapar.
  · Fitne ile düşmanlığı yayar ve bozgunculuk çıkartır.
  · Dünya için mücadele eder ve zarar verir.
  · Baskı kurar, kan döker ve insanlığa zulmeder.
  · Şeytan’a ve Ona tabi olan halkına izin verilmeyecek.
  · Ey şeytan; kötülüğün gücü, barışın rakibi
  · Muhalif bozguncu ve komplocu,
  · Baş kaldıran ve kötülüğe çağıran,
  · İnsan haklarına, evrensel değerlere ve adalete savaş açan,
  · Rabbini ve o’nun dinini itibarsızlaştıramazsın.
  · Doğruyu bildiğin halde kuru inat ettin.
  · Adem’in varlığına tahammül edemedin.
  · Tanrı’nın bu kararına seni asi eden neydi?
  · Senden sonra Rabbin hizmetine birisi yaratılınca neden başkaldırdın.
  · İnsanı sevip ona destek olsaydın bu senin şanını artırırdı.
  · Oysa senide üstün tutmuştu ancak sen zulmeder oldun.
  · Allah kime güç verdiyse kibirlendi ve asi oldu.
  · Şeytan: ‘İnsanların çoğunu saptıracağım.’ dedi
  · Rab: ‘Sen benim dilediklerimi saptıramazsın.’ demişti.
  · Rab, şefkatiyle insanları korudu ve onlara doğru yolu gösterdi.
  · O, insanın varlığını korudu ve türünün savaşlarla tükenmesine izin vermedi.
  · Dünya için mücadele ediyor ve birbirlerini öldürüyorlardı.
  · Sanki açlıktan hayatta kalma mücadelesi veriyorlardı.
  · Yeryüzünü nimetlerle donattık ve kardeşçe yaşayın dedik.
  · İyi bir düzenin ve esenliğin kurallarını söyledik.
  · Her peygamber yasalarımızı açıkladı ve tembihledi.
  · Şeytana uyan İnançsız, boş durmadı.
  · Anlamsız mücadelesini sürdürdü. Ve yasalara muhalefet etti.
  · Yeryüzünde silahlanarak haksızlığı, zorbalığı ve zulmü hakim kıldı.
  · Kolay öldürmeyi görenler mal toplama yarışına girdi.
  · İnsanlarda sahip olma arzusu ve yok etme mücadelesi başladı.
  · Doğruluğa, barışa ve adalete savaş açıldı
  · İnananlar hor görüldü. Baskı ve şiddetle sindirildi.
  · Ey şeytan, insana düşmanlık ederek yaratıcıya karşı inat ettin.
  · Nedir sendeki bu Tanrılık iddiası.
  · Hangi kudretin Rabbine başkaldırttı. Nereden bu özgüvenin,
  · Kendini bir şey zanneden, hükmetme yetkisini kimden aldın.
  · Yasalarımı yürüttüğünü söyleyerek gizlendin.
  · Doğruluğu reddedip yalan üzerinden düzenini kurdun.
  · Sonunun kötü olacağını bilmene rağmen savaştın.
  · Zorbalıkla üstünlük kurmaya çalıştın.
  · Doğru yoldan saptın. Artık sen gerçekleri göremezsin.
  · Doğruyu yalan; yalanı da doğru sayarsın.
  · Her olayı hakka muhalif yorumlarsın.
  · Rabbe karşı durmandan dolayı mühürlendin. Ve lanetlendin.
  · Artık hiçbir işinde başarıya ulaşamazsın.
  · Yolsuzluğu, hukuksuzluğu ve zorbalığı seçtin.
  · Hakkı deviremeyince teröre başvurdun.
  · Rabbine karşı açtığın savaşın sonuna geldin.
  · Kötülüğün taraftarları gazabımı; iyiliğin taraftarları da şefkatimi görecek.
  · Şeytana tabi olan zalimleri ve ardındakileri yere sereceğim.
  · İnsanlığı ortadan kaldırmak için girdiğin mücadelede yenik düşeceksin.
  · En az bin yıl hapsedileceksin ve muktedir olamayacaksın.
  · Yersiz asiliğin seni sadece azaba götürecek.
  · Rabbe bağlılığı reddeden yasalarına muhalif oldu
  · Böylece Rab onu terk etti ve onu hemen şeytan sahiplendi
  · Ey insan sevdiğin şey senin dinindir.
  · İnsanları sev, iyilik yap, paylaş işte din budur.
  · Dünya malı ve evlat, insanı doğru yoldan alıkoydu.
  · Dünya hayatının fitneleri inançsızlığa sürükledi.
  · Kötülük dünyanın, iyilik ahiretin kazancını sağlarken,
  · Dünyayı isteyen kötülüğü, ahireti isteyen iyiliği tercih etti.
  · İnançsız, Rabbe güvenmedi ve ondan dilemedi.
  · Rabbe yönelmeyen kendine güvenerek şeytana teslim oldu.
  · Ey kötülüğü seçen ve iyilikle mücadele eden,
  · Helal ile haramı bir, ölüm sonrasını hiç sayan
  · Hesap gününü reddettiğin için batıl yola saptın
  · Dünya için haksızlığı ve hukuksuzluğu seçtin
  · Allah’ın yasalarına karşı çıkan kanunsuz,
  · Merhametsiz ve sağduyudan yoksun vicdansız
  · Artan arzulara tutsak oldu; oyun ve eğlenceye daldı,
  · Gerçeklerden ve manevi değerlerden hoşlanmazdı
  · Gerçeği hiç aramadı ve zanlara kapıldı.
  · Gördüğüne aldanan, duyduğuna kanan bilgisizce söyledi.
  · Ümit ve İyilik yerine; karamsarlık ve kötülüğü seçti.
  · Sevgiye, kardeşliğe ve adil düzene muhalefet etti.
  · İnançsızlar; hak, adalet ve barış ile mücadele ettiler.
  · Saltanatları için barış ve sevgiyi kullananlar,
  · Rabbin evrensel dinine savaş açtılar.
  · Menfaatçiği yayanlar insanlığı öldürdü.
  · İnandığını sanan dinsizler iyice yozlaştılar.
  · Onların döneminde doğruluk ve vicdan değer bulmadı.
  · Ne insani haklar, ne de canın kutsallığı önemsendi
  · Bozuk düzende insanın hiç değeri yoktu.
  · Güçlünün zayıfı ezdiği kötü bir düzen kurdular.
  · İnançsızlar zaten hırsla güç sahibi oldular.
  · Gücü elde ederken bile kötü yolları seçmişlerdi.
  · Rabden dilemeyenler büyüklendiler, taşkınlık ettiler.
  · Dünya için hırslananlar türlü hilelerle insanlığa zulmettiler.
  · Allah’tan şüphe edenler onunla mücadeleye kalkıştı.
  · Yoksulları, mazlumları ve inananları yok etmek istediler.
  · Şeytana kulak veren bozguncu egemenler,
  · Yeryüzünde savaş ve kaos çağını yaşattı.
  · Benliğe saplananlar kibirlendi, sabretmedi ve şükretmedi.
  · Kendi kendine var olduğunu ve yaşadığını sananlar,
  · Ölümle yok olacağını sanarak Yehova’yı inkar etti.
  · Hedefini dünya yapanlar sanki yeryüzünün mirasçısıydı.
  · Ey dünyanın ardına düşen ve büyük bir hırsla çabalayan, Ölmeyecek misin?
  · Yaşamın bir sonu ve bir hesap günü yok mu sanıyorsun.
  · Onca haksızlığa ve zulme uğrayanlar hakkını almayacak mı?
  · Kimileri sefa sürecek, kimileri cefa mı çekecekti.
  · Yeryüzündeki olayların karşılığı yok mu sanıyorsun.
  · Yaşamını ve egemenliğini zulmederek mi sürdürecektin.
  · Bu haksızlık, yalan ve zulüm ne kadar devam edebilirdi.
  · Siz ey düşmanlık besleyenler. Şeytanın halkı, siz suçlusunuz.
  · Bu kuru inadınız ve insanları katletmek isteyişiniz,
  · Size ne dünyayı ne de cenneti kazandıracaktır.
  · İnatçı zorbalar belayı ve cehennemi hak ettiler.
  · Yeryüzünde her şeyin bir sonu ve bir karşılığı var.
  · İnsanın sonunu dünya hayatında ki tercihi belirledi
  · Böylece kimileri cenneti, kimileri cehennemi hak etti.
  · Ey insan, Rab seni önemsedi. Sana şefkat gösterdi ve seni karşılıksız sevdi.
  · Doğru yola gelesin diye çabaladı. Seni korudu ve kolladı.
  · Öfkesini tuttu ve sana çok sabretti.
  · Biz insana: ‘Allah’tan başka İlah yoktur.’
  · ‘Sadece Allah’tan iste ve sadece O’na ibadet et.’
  · ‘Anne ve babana iyilik et.’ dedik
  · Biz iyiliği, hakkı ve sabrı tavsiye ettik.
  · Sorumlu, hoşgörülü ve ümitli olun dedik.
  · ‘Dünya için haksızlık etme ve öldürme’
  · ‘Mideni doldurma ve kazandıklarından paylaş.’ dedik.
  · Rabbin yasalarını eğip büktüler, değiştirmeyi amaçladılar.
  · Evrensel değerleri, insani hakları ve canın kutsallığını hiçe saydılar.
  · Yeryüzünün kaynaklarını paylaşmayanlar kardeşliği bozdu.
  · Allah’tan başkasına kulluk edenler yalan, ikiyüzlülük ve gıybet ettiler.
  · Dünyayı isteyenler bozgunculuk çıkarttılar.
  · Silah ürettiler ve barışın karşısında durdular.
  · Gayri meşru, hile ile ve zorbalıkla yönettiler.
  · Yeryüzünün hazinelerine varisçi oldular.
  · Vesayetçiler, egemenlikleri için zulmettiler.
  · Rabbin yasalarının kuracağı adil düzene muhalefet ettiler.
  · Dünyayı isteyenler kazanma ve hakimiyet telaşındaydı.
  · İnsan haklarının sözde savunucuları, gerçekte insanlığa düşmandı.
  · Onlar sadece kendi taraftarlarını kolluyorlardı
  · İnsanları aldatarak zulümden kazananlar,
  · Sırf saltanatlarından dolayı doğru yolu reddettiler.
  · Kötü düzenden beslenenler şeytanın halkıydı.
  · Onlara sürekli doğru yola çağıran davetçiler gönderildi.
  · Kuru inatla batılı desteklediler. Ve zorbalığı seçtiler
  · İnançsızlar, azabı çoktan hak ettiler.
  · Onları uyardık ve doğru yola gelirler diye çok bekledik.
  · Biz zulmeder olmadık. Onlar zulmedenler oldu.
  · Ey insanlar ve cinler, Ben sizin Rabbinizim.
  · Varlığımı göstereceğim. Ve herkes beni tanıyacak.
  · Yeryüzünde arzu ve ihtiraslardan doğan eleme son vereceğim.
  · İnsanları bencilliğin tutsaklığından kurtaracağım.
  · İyi niyeti, hoşgörüyü ve ümidi getireceğim.
  · Özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği egemen kılacağım.
  · Beni seveni seveceğim. Benden korkanı koruyacağım.
  · Bana güvenenin güvenci boşa çıkmayacak.
  · Doğruluk, adalet ve barış için çalışanları
  · Sevgi ve iyiliği seçerek yapıcı davrananları
  · Benim için mallarını ve canlarını feda etmeyi arzulayanları affedeceğim.
  · İnsanlara hizmet edenler kurtuluşa erecek.
  · Onlar ebediyen cennette kalacaklar.
  · Ey insanlar, ben Musa’nın, İsa’nın ve Muhammed’in Rabbiyim.
  · Doğruluğu ve barışı istemeyenler bana ve dinime cephe aldılar.
  · Her gelen peygamberi reddederek bizimle mücadele ettiler.
  · Tüm dinlerin ve peygamberlerin Rabbi ben iken ayrılık çıkarttılar.
  · Hepiniz bir babadan, tek dinin kardeşleriydiniz.
  · Dini, etnik ve her türlü ayrımcılığı yapanlar bana savaş açtı.
  · Her gelen peygambere doğru yoldan sapmış vesayetçiler karşı çıktı.
  · Güçlü egemenler, dünya için hak ve insanlık ile mücadele ettiler.
  · Kötü kazançlarından dolayı inatçı zorbaların emri ardına gittiler.
  · Sadece kendi çıkarını düşünenler bütün insanlığa zulmetti
  · Birlikte yaşamayı reddedenler dünyaya sarıldı ve paylaşmadı.
  · Para hedef olunca yeryüzü günahlarla doldu.
  · Yeryüzü karanlık çağda ve kötü düzen insanlığa zulmediyor.
  · İşte o son vakit geldi. Ve yeryüzüne kurtarıcıyı gönderdik.
  · Dostum Yahya, söyle onlara İsa’yı yeryüzüne indirdik.
  · Yeryüzünü O’na ve inananlara miras verdik.
  · Tüm dinlerde bildirilen kurtarıcının gelişini bekleyenlere,
  · ‘İşte peygamberler yolunda yürüyen bir kral’ dendiğinde
  · O’nu reddediyorlar ve Onunla mücadele ediyorlar.
  · Geçmiştekiler gibi ‘Peygamber, bizim içimizden gelmeliydi.’ diyorlar.
  · Onların taşkınlıklarından dolayı başlarına geleni gördünüz.
  · Yeryüzüne kurtarıcıyı gönderdiğimizde biz onunla olduk.
  · Bozuk düzenin ardından insanlığı kurtarmak için gönderdik.
  · Açıkça gökten geldiğini gördükleri halde hakkı reddediyorlar.
  · Beklenen bu kral, doğruları söylüyor ve batıl ile savaşıyor.
  · Zalime karşı çıkıyor. Mazlumu kolluyor. Yoksulu gözetiyor.
  · Menfaatlerine göre karar vermiyor. İnsanlara sahip çıkıyor.
  · Hak yolda yürüyen kralın şanını yücelteceğiz.
  · Münadi, ‘Erdoğan’ın beklenen İsa olduğunu söyle.’
  · Ve tarafımızdan yeryüzünü nasıl değiştirdiğimizi anlat
  · Küresel bilincin değişimini afetlerle destekledik.
  · Ey Nuh’un torunu, İbrahim’in oğlu ,
  · Musa’nın, İsa’nın ve Muhammed’in öz kardeşi,
  · Benden korkan ve çabalayan kulum Erdoğan,
  · Seninleyim. Ve destekçilerini arttırıyorum.
  · Ulusal bozguncuları bırak küresel bozgunculara yönel
  · Onların yıkılışları tepeden ve bütüncül olacak
  · Seninle mücadele edenler terörden medet umuyorlar.
  · İnsanları öldürmeyi iş edinenler öfkemi görecekler
  · Zalimler mazlum çoğunluğu yok etmek istese de.
  · Zulümde yarışanlar sana kaygı vermesin.
  · Biz hepsini kuşatırız ve her şeye kadiriz.
  · Rabbin onlara, ahiretten yana da bir nasip vermeyecek.
  · Sen yoluna devam et. Ben seninle olacağım.
  · Seni koruyacağım ve sana nusret vereceğim,
  · Seni şerefli kılacağım ve şanını yücelteceğim.
  · Seni iyi amellerle donattım ve her bir işinde başarılı kıldım.
  · Yeryüzünden senin için sürekli dualar yükseliyor.
  · İnananlar, bana ‘Egemenliğin gelsin.’ diyorlar.
  · Size özlediğiniz kurtuluşu vereceğim.
  · Halkıma zafer, yeryüzüne esenlik vaat ettim.
  · Kötü yönetimleri deviriyorum ve liderlere baş eğdiriyorum.
  · Bizimle mücadele eden inançsızlar ‘Yeryüzü afetlerle dolu, uğursuzluk var.’ diyorlar.
  · Afetler, onların zulümde ısrar etmesi nedeniyledir.
  · İnandıklarını sananlar tüm bu olanlardan ders almıyorlar.
  · ‘Tüm bu felaketler Erdoğan’ın uğursuzluğu sebebiyledir.’ diyorlar.
  · O’na ‘Bizi anlayamıyor, farklı alemde, bu büyülenmiş.’ dediler.
  · Asıl onlar inkarlarından dolayı gerçekleri göremez ve bizi anlayamazlar.
  · Kulum, her peygambere aynı şeyler söylendi ve kınandı.
  · Sırf sana kuru inatlarından ve kıskançlıklarından her şeye muhalifler.
  · Onlar iyilikten nefret ederler ve kötülükten haz duyarlar.
  · İyiliğe ve barışa çağırışımız batıla sapan hukuksuzları öfkelendiriyor.
  · İnsanlığa faydalı, iyi işleri çarpıtırlar ve hakkı itibarsızlaştırmaya çalışırlar.
  · Tutarsız, çelişen ve kıvıran halleriyle küfrün içindeler.
  · Kötü düzenden beslenenler kazançlarını kaybetme korkusundaydı
  · İnananlar senden memnun, inançsızlar senden rahatsız oluyor.
  · Sana yalancı diyenler, iftira atanlar sürekli batıl yollardan beslendiler.
  · Seninle dalga geçtiler. Seni karaladılar ve aşağıladılar.
  · Seni itibarsızlaştırmak için her yola başvururlar.
  · Seni ve krallığımı ister kabul etsinler isterse etmesinler,
  · Zulümde ısrar edenlere fırsat verilmeyecek.
  · Haksız kazananlara ve öldürenlere artık mühlet vermeyeceğim.
  · Hukuksuzluğu yol edinenleri yeryüzünden sileceğim.
  · Adaletsizliği kaldıracağım ve küresel vesayeti yıkacağım.
  · Yıllarca insanlığı, barışı ve evrensel değerleri savunduğunu söyleyerek zulmettiler.
  · Onlar insanlığın düzeni için değil dünya için mücadele ediyorlardı.
  · Kötü düzenlerini kurdular ve hep böyle süreceğini zannettiler.
  · Güçlü egemenler ‘Bizim başımıza kötü bir şey gelmez.’ demişlerdi.
  · Başlarına felaketler gelince de ‘Rabbimiz ertele de doğru yola girelim.’ diyorlar.
  · Doğru yola gelmeyen inatçılara ‘Hadi oradan aşağılık menfaatçiler.’ Deriz.
  · İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkartacak bir peygamber gönderdiğimizde
  · O’nu beğenmiyorlar ve Onunla mücadele ediyorlardı
  · Nuh’a da; Nuh dediler, peygamber demediler. Sürekli onunla uğraştılar.
  · Yeryüzünde birlikte yaşamayı ve paylaşmayı istemeyenler hak ile savaştı.
  · Hakkı bilesiniz diye yeryüzünün tüm sırlarını ortaya dökeceğiz.
  · İnsanlıkla savaşan suçluların günahlarını açıkça göreceksiniz
  · Yeryüzünün gerçekleri ve insanların hali ortaya çıkacak.
  · Yönetme gücünü ele geçiren inançsızlar Rabbin yasalarına uymadılar.
  · Her şeyin kendi ellerinde olduğunu görenler tanrılığı beğendiler.
  · Hesapsızca, sorumsuzca, hukuksuzca yönetmeye kalktılar.
  · İnsanlığa, barışa ve adalete sahip çıkacaklarına,
  · Aldatarak, kirli planlarlarla kötülüğün hizmetkarlığını yaptılar.
  · Yalancılar ve suçlular insani değerleri kullanarak aldattılar.
  · Onlar ne insanlığa hizmet ediyor ne de dini temsil ediyordu.
  · İnsan haklarını kullanarak insanlığa zulmeden komplocular,
  · Saltanatları için düşmanlığı yaydılar ve insanları birbirine düşürdüler.
  · Ey İbrahim’e tabi olan inananlar.
  · Hakkı, barışı, adaleti ve evrensel değerleri savunan birini gönderdiğimizde
  · Sırf saltanatları için O’na tabi olmadılar.
  · Tayyip Erdoğan’ın gelişi zulmedenlerin hoşuna gitmedi.
  · Çünkü onlar kendilerine öncülük edecek bozguncu ve zulmedici birisini bekliyorlardı
  · Kendilerine hizmet eder olmadığı için Erdoğan ile mücadele ediyorlar.
  · O’nun gelişini bekleyen kitap ehli, geçmişte ona uyacaklarına dair söz vermişlerdi
  · Kardeşliğe, sevgiye ve iyiliğe çağıran kuluma itibar etmiyorlar.
  · İyi niyetimize ve samimi davetimize şiddet gösteriyorlar,
  · Doğru yola çağırışımız ancak onların taşkınlığını arttırıyor.
  · İnançsızlar, Erdoğan’a; ‘Biz, sizi yalancı ve sapmış olarak görüyoruz.’ derler.
  · ‘Gerçekleri de söylesen, Peygamber de olsan,
  · Seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz.’dediler.
  · ‘Ölsek de seni desteklemeyeceğiz. Ve Allah’ın dinine karşı olacağız.’ Dediler.
  · Ve ardından taraftarlarına ölmeyi ve öldürmeyi emrettiler.
  · Biz de kuru inatla mücadele edenleri mühürledik.
  · Artık onlar doğru yola gelmeyecekler.
  · Onlar için hükmü karara bağladık.
  · Bela üzerlerine geldiğinde bizden yardım dileyecekler
  · Onlardan bağışlanma kabul edilmeyecek.
  · Hakkı örtenler Allah’ın karşısında olmayı göze almışlardı.
  · Bilerek, sırf menfaatleri için bizle mücadele ettiler.
  · Mazlumların özgürlük ve eşitlik isteğini şiddetle bastırıyorlardı
  · Bizde yeryüzünü afetlerle donattık ve peş peşe belalar gönderdik.
  · İnançsızlar menfaatleri için haksızlık eder ve öldürürdü.
  · İnananların yaşam haklarını gasp eden suçluları,
  · Evlerinden ve yurtlarından edeceğim.
  · İnsanlığa zarar verenlerin ve öldürenlerin yaşam hakkını alacağım.
  · Zulmü benimseyenler kötülükte ısrar ediyorlar.
  · Saldırı hazırlıkları yaptıklarında onları kuşatacağım.
  · Ey inananlar, ‘Dua edin. Sizi işiteceğim.’
  · ‘Rabbimiz, zalimler topluluğuna karşı tarafından bize zafer ver.’ Deyin.
  · Yasalarımı savunan halkıma zarar vermek için gelenleri yere sereceğim.
  · Benden korkan ve insanlığı sahiplenen halkıma müjdeler olsun.
  · Ben sizinleyim. Ve özlediğiniz kurtuluşu vereceğim.
  · Dünyaya aldananların zulmüne lanet ediyorum.
  · Bir daha muktedir olamayasınız ve yeryüzünde soyunuz tükene.
  · Erdoğan’a ‘Bizimle mücadele ettin ve fazlaca ileri gittin.’ Diyecekler.
  · ‘Toplanacaklar ve kuşatacaklar.’ Sizi zayıf görecekler.
  · Sizi yok etmek için hazırlandıklarında ben orada olacağım.
  · Dualarınıza karşılık vereceğim. Ve sizi onlardan kurtaracağım.
  · Zulmü destekleyenler, beldelerinde bölük bölük yere serilecekler
  · Ölümler kafirlere dalga dalga yayılacak.
  · Gog ve Magog’un isyanına artık dur diyeceğim.
  · Dünyada ve sonraki yaşamlarında onlara acıklı azap vardır.
  · Asi şeytan, taraftarlarını ancak cehenneme götürdü.
  · Beni bileceksiniz ve kimse evladını Rabbini tanı diye eğitmeyecek.
  · Hepiniz sevinçten coşacaksınız ve bana secde edeceksiniz.
  · Kardeşliği yeryüzüne egemen kılacağım. Ve ayrımcılığın her türlüsünü kaldıracağım.
  · Kimse başkasını tehdit olarak görmeyecek ve kötülük düşünmeyecek.
  · Güven içinde olacaklar ve onları gözlediğimi bilecekler.
  · Size özlediğiniz kurtuluşu vereceğim.
  · Yasalarıma bağlı kalanları ebedi özgür kılacağım.
  · İnsanoğlunu geleceğe dair taşıdığı umuda kavuşturacağım.
  · Yapacaklarımı yapacağım ve dinimi muzaffer kılacağım
  · İşte vaat ettiğim gibi her şeyi değiştiriyorum.
  · Ey insana düşmanlık eden asi şeytan,
  · ‘Benim dilediklerimi saptıramazsın.’ Demiştim.
  · İnananları doğru yoldan saptıramayınca baskı uyguladın
  · İnsanları ortadan kaldırmak istiyordun.
  · Artık sana izin vermeyeceğim. Kudretimi göreceksin.
  · Ey insanlar; dürüstlükten nefret eden şeytanın
  · Yönetişinin ne denli kötü ve batıl olduğu gördünüz
  · Kötülüğün egemenliği yıkımdan başka bir şey getirmedi.
  · Kardeşlik ve barışın yerini düşmanlık ve savaş aldı.
  · Tuzaklarla dolu, aldatıcı, sarhoş edici dünya hayatına aldandılar.
  · Bencillerin hırsı yeryüzünü savaş alanına çevirdi.
  · Güce sahip olanlar yasalara bağlı kalmaktan çıktı.
  · Yönetme gücünün verdiği tanrılığa aldananlar zulmeder oldu.
  · Biz onlara azabın sebeplerini ve kurtuluşun yollarını sürekli söyledik
  · ‘Allahtan başkasına ibadet etmeyin.’
  · ‘Haksız kazancı bırakın ve batıl yolları terk edin.’
  · ‘Hepiniz kardeşsiniz. Barışa gelin.’ denildiğinde
  · Düşmanca ayrılık çıkartanlar kendilerini haklı saydılar.
  · Bizim onları doğru yola çağırışımız onların taşkınlığını arttırdı.
  · Vicdanını dinlemeyen akılsızlar kuru inatla mücadele etti.
  · Sırf kıskançlıklarından dolayı peygamberleri reddettiler.
  · Mazlumun yaşam hakkına tahammül edemediler.
  · Bozguncular, düzeni sağlamak isteyenlerle mücadele etti.
  · Farklı lisanları, dinleri, ırkları ortaya çıkaranlar, kendi statükolarını kurdu.
  · Vesayetçiler sadece menfaatleri için yaşadı.
  · Gayrimeşru yolları seçenler şeytana hizmetkar oldu.
  · Yalan ve hile ile zulüm ederken doğru yolda olduğunu sanırlar.
  · Çelişen sözleri, tutarsız ve kıvıran halleriyle
  · Hakkı ve insanlığı devireceklerini sanıyorlar
  · Mazlumları sömürüp baskı ile kendilerine kul ediyorlardı
  · İnananları yeryüzünden kazımayı istiyorlardı
  · Adil düzene karşı şiddet istediler.
  · Yaptıkları ve yapacaklarından dolayı onların soyunuzu keseceğim.
  · İnatçı zorbaları hüsrana uğratacağım.
  · zaman Benim Rab olduğumu anlayacaklar.
  · Onlara hak ettikleri cezayı vereceğim..
  · Barışı muzaffer kılacağım, dinimi yaşayacaklar.
  · İnsanlara olan şefkatimi ve sevgimi görecekler.
  · İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartacağım.
  · Şeytan’ın egemenliğine son verilecek ve büsbütün yok edilecek.
  · Her zaman yeryüzünü peygambere ve inananlara varis kıldım.
  · Yeryüzünde inananlarla inanmayanların mücadelesinde
  · İyiler kazanır. Kötüler kaybeder. Ve hak daima galip gelir.
  · İnsanın yaşam tarihini, yeryüzündeki evreleri ve senaryomu bilecekler.
  · Ey insanlar şahit olasınız diye hepsini kayıt altına aldık.
  · Yaşananları kimse inkar edemeyecek ve herkes yaptığının karşılığını alacak.
  · Allah ile şeytanın mücadelesinde insan tercihini yaptı.
  · Dünya ile ahiret arasında ki tercih insanın kaderini belirledi
  · İnanan iyiliği inanmayan kötülüğü seçti.
  · Çünkü biri ölüm sonrasını; diğeri ölüm öncesini istedi.
  · Sağduyudan yoksun vicdansızlar paylaşmayı reddetti.
  · İnsanlığın ortak çıkarlarına hizmet etmediler.
  · Rabbinden korkan iyilik etti, sorumlu davrandı,
  · Günahtan çekindi ve suça yanaşmadı.
  · İnsanlara faydalı olan doğru yolda, zararlı olansa sapmıştı.
  · Doğruluk, iyilik ve kardeşlik; esenliği getirirken
  · Yalan kötülük ve fesat, suç ve anarşi getirdi.
  · Rab, karanlığı ve aydınlığı gösterdi ve ikisini birbirinden ayırdı.
  · Yalan ve kötülük; hakikat ve iyilik tarafından yenilgiye uğratıldı.
  · Yeryüzünde iyilerle kötülerin mücadelesi yaşandı.
  · İyilik insanlığı korurken, kötülük insanlığa zarar verdi.
  · Şeytanın savaşı insanın üzerinde gerçekleşti.
  · İnsanı şeytanın düşmanlığından ancak Allah korudu.
  · Kardeşlik, kan bağında değil inanç birlikteliğindedir.
  · Rabbin yasaları insanlığın evrensel dinidir.
  · Adil düzen ve esenliğin formülüdür.
  · Her şeyin sahibi büyük Allah insana sahip çıktı.
  · Allah’a göre yaşam ve sonrası hayal kurmak gibidir.
  · Defalarca alem yaratmak o’na çok kolaydır.
  · İnsan öldüğünde ‘Meğer koca bir ömür kısa bir rüya imiş.’ Der.
  · Hiçbir şeyin kendi denetiminde olmadığını kavrar.
  · Rabbin her şeyi kuşatıp yönettiğini anlayıverir.
  · Yaşadıklarını düşünür. Yaptıklarından dolayı kendini hesaba çeker.
  · Yeryüzünde yaşanan her şey hesap gününde yargılanacak
  · Ve yaratılmışlar, yaptığının karşılığını şüphesiz görecek.
   
 2. demet

  demet New Member

  Cevap: tayyip erdoğan kimdir hayatı mehdi olabilirmi

  MEHDİ (İSA)(RTE)
  • İnsanlık bocaladığında, her kıtada kargaşa çıktığında, Ortadoğu’da savaşlar olduğunda kurtarıcıyı ara. Adaletsiz ve kötü bir düzenin sonunda O’nu bekle. Kriz ve kıtlık baş gösterdiğinde, insanlar birbirine girdiğinde O’nun gelişi aşikar olacak. İnsanlar kurtarıcıdan ümitlerini kesmişken Mehdi zuhur edecek.
  • Bütün dinler aynı şeyi söyledi. Hepsi mehdi’yi müjdeledi. Onun hakkında ve onun dönemi hakkında açıkça bilgiler verdiler. Bütün kitaplardan ve peygamberlerin sözlerinden mehdi ve gelecek dönemi ile ilgili bilgiler verilmişti.
  • Tüm hesaplar, bütün takvimler, tüm dinlerdeki tasvirler; Mehdi’nin 21.Aralık.2012 de ortaya çıkacağını göstermiştir. O’nun çağı değiştireceği işaret edilmiştir. 21.Aralık.2012 karanlık çağdan çıkıştır.
  • Yeryüzü yine bir Zülkarneyn dönemi yaşıyor. Yeryüzü karanlık bir dönemdeyken barışı ve adaleti duyuran bir adam çıkar. Yeryüzü son yüz yıldır kötü bir dönem geçirir. İnsanlık yıkılmıştır. Bir kurtarıcıya ihtiyaç vardır. Onunla dünya düzelmeye başlar. Asırlar ve hatta bin yılı aşkın sürede esenlik yaşanır. Tarih bu örneklerle doludur. Nuh’ da aynı şeyleri yaşamıştır. İşte tam böyle bir dönem yaşanmaktadır.
  • ABD, Rusya, Çin gibi küresel güçlerin yönetimleri dünya için kötü bir düzen kurmuşlar. Menfaatleri için eski düzeni koruyan devletlerin yıkılış dönemi yaşanacak.
  • Ad, Semud, Lut gibi kavimler, işledikleri günahlardan dolayı Tanrı’nın kararıyla birden bire helak oluşlarından bahsedilir.Lut kavminin helak olmasına sebep olan rezilliklerin bugün belki yüzlerce katı kimişehirlerde yaşanmaktadır. Günahta ısrar eden toplumların dönemindeyiz. Geçmişte şöyle veya böyle şımaran toplumların kimi, gökten gelen ani bir rüzgarla, kimi üzerlerine lav püskürtülerek, kimi üzerine taş yağdırılarak veya sular altında bırakılarak helak edilir. İşte tam da böyle bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde afetler ve toplu ölümler olmaktadır. İnsanlar yeryüzünün her yerine yayıldıklarından zulme destek veren her toplum Tanrının gazabından nasibini almaktadır.
  • Yeryüzünde insanlık yaşamı çeşitli dönemlerden meydana gelmiştir. Her dönem bir diğerini etkilemiş ve nedeni olmuştur. Yeryüzünde iyilik tabanlı başlayan yaşam zamanla kötüleşmeye başlamış. Her dönem daha da kötüye gitmiş. Her dönem bir peygamber gelmiş. İnsanlığı etkilemişler fakat hep yerel ve bölgesel kalmışlar. Tüm yeryüzünü kaplayan küresel bir barış ve Rabbin evrensel diniyle esenlik çağı hiç yaşanmamış. İşte son devirde barış çağına girildiğinin müjdesidir. 21 Aralık 2012’de Altın çağa girilecek.
  • Deccaliyet: İnsanlığı koruyor imajını verenlerin kötülükle aldatarak yönetmesidir. Dünyayı amaçlayanların gizli zulmedişidir. Hile ile halkı aldatır, yalanla egemenliğini sürdürürler. İnsan sevgisini ve dini kullanarak kalplerindeki gizli kötülüğü gizlerler. Hırsızlık, yolsuzluk, gasp ve öldürme üzerinden hukuksuzca kazanmayı yol edinmişlerin birlikteliği deccaliyeti oluşturmuştur. Bozgunculuk ve zulümle dünyada yaşamlarını sürdürürler. Allah’a inanmayanların ve şüphe edenlerin insanlara yaşattığı baskıdır.
  • Eski egemenler ne zaman bir peygamber gelse ona Deccal dediler. Ve onlarla mücadele ettiler. Zulmederek yöneten egemenler kendilerini iyilerden zannettiler. Nuh’a da deccal demişlerdi. Tarihte barışa çağıran, adaleti gösteren, insanlara hizmet eden ve onları koruyan bir kişi ortaya çıktığında onunla mücadele ettiler. Rabbin kralına deccal (Yalancı, hilekar) diyorlar. Türkiye ye ve Ortadoğu da inanan halklara da Yecüc ve Mecüc diyorlar. Yıllarca zulmettiler. Asıl Gog Magog onlardır. Her gittiği yerleri sömürdüler yediler, içtiler. İnsanlığa zulmettiler.
  • Her peygamber gelişinde Tanrı kendini gösterdi. Tüm kavimler peygamberleri suçlarken yaşadıkları doğal afetleri peygamberin uğursuzluğu olarak nitelediler. İşte şimdi Rabbin kralı dünyaya geldi ve yaşanan siyasi gerginliklerle küresel afetler kendini gösterdi. Küresel afetlerde tavan yaptı. Yeryüzünün her yeri karışık halde. İyilerle kötüler mücadele ediyor. Yeryüzünde yine peygamber dönemlerinden biri yaşanıyor. Gerçekten Rab göründü hem kuluyla dünyayı düzeltirken hem de afetlerle ders veriyor. Rabbin kralının İnsanlığa sahip çıkması, barış çabaları ve Rab için mücadelesi tartışılmazdır. İnsanlara hizmeti, insanlara sevgisi eşsizdir. Gerçekten müthiş bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem altın çağa giriş olsa da insanlar gerçeği her şey yaşanıp bittikten sonra anlayacak gibi görünüyor.
  · Evangalistler ve Bush ekibi, yahudiliği hızlandırmak, İsa’nın yeryüzüne gelişini kolaylaştırmak için çalışıyorlardı. Amaç şu: Yahudiler güçlü olsun, Ortadoğu’ya hükmetsinler, Yecüc Mecüc ile savaşsınlar sonra da İsa gelsin. Tanrı’nın Yahudilere vaat ettiği dünya krallığını kursunlar. Böylece Altın çağı başlatmış olsunlar. İstekleri bu idi. Oysaki Yecücle mecüc kendileriydi. İsa’da şimdi onlarla mücadele ediyor.
  • Bush, İsa’nın gelişine zemin hazırlayıp kendilerini Rabbin halkı (İsrail halkı) zannedecek kadar şaşkındır. Din için insanlara zulmedilmez. Din için barış sağlanır. Rab için savaşmayı ibadet sananlar şeytanın aldatışına inandılar.
  • Her ulusun Deccal’i vardı. Her deccal dünyayı yöneten büyük Deccal’e kulluk ederdi. Halkları ezdi. Hükümetleri kötülüğe yöneltti. Büyük Deccal’in köleleri dünya telaşından başka bir şey yaşamadı. Büyük deccal George Bush idi. Obama da sinsice onun ardından gitti.
  • Gerçek İsrail halkı, insanlığa sahip çıkan ve evrensel yasaları benimseyen halktır. Irkçılık temeline dayanmayan Rabbe bağlı kalan kötülükten sakınan ve yeryüzünde mazlumlar olarak yaşayan tüm uluslardaki inananlardır. Özgürlük ve eşitlik isteyen adalet ve barış isteyen sürekli baskı görmüş ve zalimlerin yönetişinden yılmış muhalif halklardır.
  • Allah her peygamber döneminde inançları doğrultusunda tam kutuplaşmalar meydana getirmiştir. Böylece Allah’ın taraftarlarıyla şeytan’ın taraftarlarını ayırmıştır. Aynı günümüzdeki Rabbin kralı taraftarlarıyla ona muhalif olanlar gibidir. Onu çok sevenlerde vardır. Büyük düşmanlık besleyenler de. En büyük ve en çok sevgiyi peygamberler aldığı gibi en büyük en çok düşmanlığı peygamberler almıştır. Haklarında en çok konuşulan kimselerdir. Müminin gönlünde taht kurar kafirin gönlünde kin doğurur.
  • Tanrının krallığı gelmiş olacak ve iyi insanlar öyle bir dünyada yaşayacaklar ki hiçbir yerde haksızlık olmayacak. Tüm kötülükler eriyecek ve değer görmeyecek.
  • Eski dinlerin hepsi gelecek olan kurtarıcıdan bahseder. Hepsi de kendi soylarından ve kendi dinlerinden geleceğini söylerlerdi. Budizm, Zerdüştlük de dahil pek çok dinde bu durumu görmekteyiz. Kurtarıcının kötü yönetimlerle mücadele edeceği ve Rabbin tarihe müdahale ederek kendini göstereceği pek çok kutsal kaynakta geçmektedir.
  • Kötü niyetliler gerçekleri söyleyen ve doğrulukla hareket eden krala uymak zorunda kalıyorlar. Çünkü onlara baş eğdiriyor. İkiyüzlüler, menfaatleri çatışınca kötünün yanında olduğunu belli edecektir. Taraflar ayrışacak İyiler ile kötülerin savaşına zamanı geldiğinde Allah müdahale edecektir.
  • Dinde yozlaşmış olanlar mucize beklerler. Adil olmadıkları halde sorgulama ve dinin temsilcisi olma yetkisini nereden alıyorlar. Dini o kadar iyi biliyorlar da bu zamana kadar dinle ve inananlarla neden bu kadar çok uğraştılar. İnananları öldürüyorlardı. Baskı uyguluyorlardı. Yasalarla, cuntayla yeryüzünün inanan halklarını sindirirlerdi.
  • Elbette ki mehdi ben mehdiyim diye ortaya çıkmayacaktır. Doğruluğun adaletin ve insanlığa hizmetin savunucusu bir adam kurtarıcı yani mehdilik rolündedir. Mehdi zamanla kendisinin mehdi olduğunu anlayacaktır. İnançlı insanlar geçmişin kötülüğü ve aldatışından dolayı doğrulukla hareket eden ve hizmete koşan bir adama tabi olacaktır. Muhammed’in hadislerinde de onu görenler ve ne yaptığını bilenler hemen Mehdi’ye tabi olurlar. Diğer dinlerde de onu açıkça tarif eden ifadeler vardır. En çok da Tevrat kayıtlarında görmekteyiz. Tüm bu bilgiler ve dönem incelendiğinde açıkça Mehdinin dünyada olduğunu görmekteyiz. Bir hadiste ‘Kendilerine kitap verilenler Onu çocuklarını tanır gibi tanırlar.’ denilmiştir. Mehdilik bir ülkeyle sınırlı kalmayacaktır. Doğruluk barış ve inanlığa hizmet anlayışı benimsenecek. Evrensel din anlayışla mehdilik küreselleşecektir. Tüm dünyada onun yanında ve karşısında bir anlayış ortaya çıkacaktır. Mehdi dünyayı düzelttikçe zalimlerin güçleri kırılacaktır. Sürekli iyilerin kurduğu yenidünya düzeniyle yani iyilik krallığıyla mücadele edeceklerdir. Ancak sonunda mehdi açık ve alenen bilinmeye başlayacaktır. Çünkü tanrının müdahalesi kaçınılmaz olacaktır.
  • Mehdi, yol gösteren Allah refakatinde hareket eden, doğru yola götüren, adaletsizliği kaldıran, düzensizlikleri giderendir. Bütün dinlerdeki Mesih kavramı ve Mesih’in gelişi aynıdır. Yeryüzünü küfür kaplar. Dünya ve zevkleri için yaşayanlar dünyaya hakim olur. Dünyada bozuk ve karanlık bir düzen hakimdir. Bu devrin yıkılışını ancak tanrısal bir kurtarıcı yapabilecektir.
  • Peygamberlerce müjdelenmiş olan ve savaş çağını sonlandırmaya çalışan bir kurtarıcı her dinde aynı ifadelerle bulunmaktadır. Mazlumları sıkıntı ve zulümden kurtaracak olan açlığı ve sıkıntıyı kaldıracak olan bozuk düzeni ve haksızlığı yeryüzünden silecek bir kral peygamberin varlığı zaten kaçınılmazdı.
  • Yeryüzünde 2012 ila 2020 arasında öyle şeyler ve siyasi çalkantılar yaşanır ki insanlar gerçekleri açıkça görmeye başlar. Tanrı yeryüzüne açıkça müdahale eder ve kötüleri yeryüzünden kaldırır. Mehdi’nin kutsal sandığı diğer bir değişle anlaşma sandığı yani tanrının evrensel yasaları ve kutsal ayetler yeryüzünde tekrar ahit olarak insanlarca kabullenilir. Ve insanoğlu tanrının yasalarına sıkı sıkıya sarılırlar.
  • Rabbin kralı insanlığa yani Rabbin dinine sahip çıkar yapısıyla tüm uluslarda ve küresel düzeyde değişimlere neden oluyor. Ulusal çıkarlardan çok insanlığın çıkarları gözetilecektir. Lokal çıkarlardan genel güvenceye geçmekteyiz. Küresel siyasette eski anlayış yıkılıyor. Yeni anlayış, ulusların siyasetinde ve siyasetçilerinde değişimler gerçekleştiriyor.
  • İnsanlar Peygamber denilince çok büyük, mucizeci, fevkalade, kutsal güçleri olan bir insan bekliyorlar. İşte bunları bekleyenlerin dinleri sapıkçadır. Normal hayat zaten bir mucizedir. Bu normal hayatta iyi düzeni kurmaya çalışan ve insanlığa hizmet eden bir kurtarıcı peygambere inanamıyorlar.
  • Bu çağı iyi okuyanlar yeryüzünün tüm dönemlerini anlayacaktır. İnsanlığın son dönemindeki mantığı anlayanlar Rabbi, dinini ve gerçekleri görecektir. Rabbin kralına sevgi besleyenler iman üzere ölecekler ve cennet onlar için olacaktır.
  • İnsanlar Peygamber deyince neden hemen mucizeler yapan, olağan üstü kutsal şeyler bekliyorlar ki. Dini bilmeyenlerin bu zannı inançsız zalimleri hep aldatmıştır.
  • Peygamberler normal insanlar gibidir. Her insan Kardeşliği, Barışı, Adaleti, iyi düzeni, insanlığın huzurunu ister. Ancak peygamberler bunu gerçekleştirebilecek donanıma sahiptir. Tanrının desteğiyle gelir. İnsanlık için çalışır. insan haklarını sağlar. İnsanlara hizmete koşar. Güçlü ve inançsız vesayetçilerle mücadele eder. Tanrı, şeytan’ın taraftarlarını bozguna uğratır.
  • Dünya da sistem bozuktu. Bu sistemin değişmesi için Rabbin müdahalesi gerekiyordu. Bunun için bir kulunu seçti ve kral olarak gönderdi. Tüm olayları Rab yönetmektedir.
  • Menfaati için çalışanlar Rabbin kralının karşısında olacaklar. İnsanlık için doğrulukla çalışanlar Rabbin kralının yanında olacaklardır.
  • Eğer bir şeyler iyiye gidiyor. İnsanlara hizmet ediliyor. İnsanlar mutlu oluyor. Sosyal yaşamın kalitesi artıyor. Herkesin hakkı gözetiliyorsa işte bunları sağlayanlar hayırlı insanlardır.
  • Son peygamber Muhammet mehdi’yi ilan eden ilk sese itibar etmeyin demişti. George Bush’u mehdi yakıştırmasıyla insanları aldattılar. O kurtarıcı değildi. Tam tersi dünyayı daha da karanlığa götüren büyük deccal idi. Dünya’da terörü ve zulmü kaldıran değil yayandı. Terörü ve zulmü o yarattı. O’ nu barış elçisi gibi görüp dinin temsilcisi gibi sayanlar aldandılar. Din ayrımcılığıyla savaşı isteyenler dünyaya zulmettiler.
  • Münadi bağırıyor. Mehdi (İSA) ortaya çıktı. Barışı ve kardeşliği sağlamaya çalışıyor. Deccal, Yecüc Mecüc ve İSA şu anda dünyadadır. İnsanlar dönemini iyi anlamadan neler olduğunu tam kestiremeden bu dünyadan geçiyorlar. Tüm semavi kitaplarda ve tüm dinlerde bildirilen son dönem olayları aynen gerçekleşmektedir. İnsanlık neler olduğunu anlayamadan kendi özgür iradeleriyle dünya sınavından geçip kaderlerini yaşıyorlar.
  • 2012 de Türkiye ve dünya üzerindeki astrolojik tarihe bakanlar gerçekleri daha iyi görürler. Mart ve kasım aylarında siyasi çalkantılar daha etkili olacak. Ardından büyük uyanış gerçekleşecek. 2012 den sonra Türkiye çağı başlayacak. Dünyanın yönetim merkezi değişecek. Osmanlı yeniden doğacak. Yeryüzüne adaletle hükmedecektir.
  • Emperyal güçlerin Türkiye üzerindeki oyunları hiç bitmedi. Çünkü bir gün yine güneşin doğmasından korktular. Osmanlının tekrar doğmasından korkanlar kendi kafalarında bozuk bir fikre sahip olmuşlar. Osmanlının tekrar dünyaya adalet dağıtmasını kötü ve karanlık görüyorlardı. Türkiye’de ki teröre destek veriyorlardı.
  • Beklenen evrensel inkılabı Münadi duyuruyor. Rabbin kralı gerçekleştiriyor.
  • Eski düzenin sonu yeni düzenin başlangıcındayız. Tam bir peygamber dönemindeyiz. Yeryüzündekiler anlayış ve bilinç değişimi yaşıyor. Doğrulukla iyi şeyleri yapmaya çalışan ve insanlık arasına iyi bir düzeni kurmaya çalışan bir kurtarıcı var.
  MEHDİ ERDOĞAN’IN ÖZELLİKLERİ:
  • Rabbin kralı: Allah’ın seçtiği ve desteklediği kraldır. Yönetime gelişinde bile Allah’ın eli vardır. Allah’ın kralı’dır. Şeytan’ın kralı sinsice insanlığa zulmeden Deccal’dir.
  • Rabbin kralı daha gençken kendini fark ettiriyordu. Akıllıydı, yapıcıydı ve başarılıydı. Kişilerle değil sistemlerle uğraşırdı. Olayları özüyle kavrar ana nedeni bulurdu. Sorun çözmede ustaydı. İyi niyetle hareket ederdi. Bazı adamlar‘Bu adam mühim işler yapacak.’ Demişlerdi. Yine ‘ Bu adamda bir şey var. Onun ardında olun.’ Dediklerini bilirim. Onda olumlu kutsal bir güç vardı. Rab onunlaydı. Alçakgönüllüydü ve dürüst idi.
  • Mehdi doğdu. Dünyada yaşıyor. O, Türkiye’nin lideridir. Müslümanların ve tüm insanlığın adil yöneticisidir. Yaşananlardan sonra tüm insanlar, ‘İşte bu mehdidir.’ diyecek. Kimse onu inkar etmeyecek.
  • Recep Tayyip Erdoğan, kendi ülkesinde bozguncularla ve küresel bozguncularla mücadele etmektedir. Bozgunculuğu ve düşmanlığı yeryüzünden kaldıracak olan kraldır. Recep Tayyip Erdoğan, ulusal bozguncuları bıraktı ve küresel bozgunculara yöneldi. Allah onunla olacak ve onların gücünü yıkacaktır. Küresel algı da değişecektir.
  • Mehdi bildirildiği gibi 30-40 yaşlarında bir ülkenin başbakanı olarak genç filinta gibi bir delikanlı olarak ortaya çıktı. İnsanlığa hizmete koştu. Barışın beyaz bayrağını salladı. Doğruluğun peşinden koştu. Halka hizmet etti. Zalime tepki gösterdi, mazluma sahip çıktı. Gerçekler onunla açığa çıktı. Suçlular belirdi günahsızlar aklandı. Onunla değişim başladı. Bereket onunla geldi ve kalkınma onunla başladı.
  • RTE, Mehdi olduğuna dair pek çok olayla karşılaşmıştır. Pek çok insan geçmişten ona selam söylemiştir. Birileri eline geçmişten mektup vermiştir. Tayyip Erdoğan’ın Mehdiliğini kanıtlayacak pek çok olay yaşanmıştır. Bizzat kendisi bu tür davranış ve bilgilerle karşılaşmıştır. Kuzey Irak’ta yüzyıllar öncesinden bir kişinin ulaştırmak üzere bıraktığı mektup., Bir yaşlı kadının camii çıkışında Ona dualar edip bir talkım hareketler yapması gibi pek çok örnek olay yaşanmıştır. Somali’ye vardığında yıllarca yağmayan yağmurun yağması, bazı insanların sen Mehdi’sin demesi gibi pek çok olay görülmüştür.
  • Rabbin kralı ilk lider olduğunda peşine bir kadın taktılar ikide haberci koydular ki itibarını zedelemek istediler. Ancak tezgahçılar hedeflerine ulaşamadılar. Onun liderliğini itibarsızlaştıramadılar.
  • Rabbin kralı dürüstlüğü, doğru ve faydalı çalışmalarıyla diğer siyasi partiler içerisinde değişimler yaratıyor.
  • Tevrat’ta bildirildiği gibi Arap baharıyla başlayan değişimde kötü yönetimleri deviriyor. Zalim anlayışla siyasi mücadelesini sürdürüyor. Mazluma sahip çıkıyor. Yoksulu gözetiyor.
  • Başbakanın o karizmatik ve güçlü liderliği altında ezilenler batıl yolları ve yalanı tercih etmelerindendir.
  • Herkes ülkede bir olumsuzluk gördüğünde başbakana şikayet edeceğim diyor. Bu onun adil olduğunu ve insanlar namına faydalı hareket ettiğinin göstergesidir.
  • Son peygamber bir hadisinde şöyle dedi. İsa Yecüc ve mecüc ile mücadele edecek. Yecüc ve mecüc bozgunculuklarına devam edecek. İsa onları yenemeyecek ve onlarla baş edemeyecek. En sonunda İsa Allah’a dua edecek. Allah İsa’nın duasını kabul edecek. Yecüc ve mecüc halklarının enselerinden kurtçuklar çıkacak. Ve hepsi ölecekler. İşte bu bahsedilen hadis günümüzde Tayyip Erdoğanla gerçekleşmektedir.
  • İnsanlara mehdi veya İsa, Recep Tayyip Erdoğan’dır deyince insanların sanki dinleri elden gidiyormuş gibi karşı çıkıyorlar. Bu tür insanlar dinini tam bilmeyen ve evrensel hukuktan haberdar olmayanlardır. Batıl inanışlılar gerçeklerden haberdar değildir. Olağan dışı mucizeler yapan insan beklemek yanlıştır. Her kavim peygamberi böyle beklerdi ancak aralarından biri çıktığında ilk karşı çıkan batıl inanışlı cahillerdi. Allah her peygamberi kendi aralarından bir insan olarak gönderdi. Gerçeklerle beraber doğal olarak açıkça gelmiştir. Allah, aşama aşama İsa’yı iyice ortaya çıkartacaktır.
  • Türkiye, Rabbin kralı ile on yılda çok değişti. Ve Türkiye bu günlere güçlü olarak gelmiştir. Çok tehlikeli süreçlerden geçmiştir. Krizciler, restleşmeler, tehditler, istifalar, kargaşa çığırtkancıları, terör fırsatçıları, çeteler, uyuşturucu kaçakçıları, terör örgütleri hep birlikte Rabbin kralına karşı mücadele ettiler. Hepsinden önemlisi Rabbin kralı cuntaya karşı sağlam duruş sergiledi. Tüm mücadele ve olumsuzluklara rağmen Rabbin kralı hep başarılı olmuştur.
  • ‘Bir bu kalmıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ı peygamber de ilan ettiler.’ Diyerek şiddetle karşı çıkacaklar. Onlar zaten her iyi şeye kuru inatla mücadele ettiler. İnsanlık adına onca olumlu değişimi göremeyenler O’nun peygamber olduğunu görebilirler mi? İnançsız çıkarcılar sert tepki göstermeye devam ededursunlar. Zalimlerin günleri yaklaşmaktadır. Boş mücadelelerle ömürlerini tükettiler. Günahları sürekli artmaktadır. Rable mücadele etmenin sonucunu göreceklerdir. Onlar insanlığa ne kazandırdılar ki. İnsanlığa fayda veren Tayyip Erdoğan’a karşı kuru inatla mücadele ediyorlar. Bir dikili taşları ve iyi niyetleri yok. Sürekli halka zulmettiler. Kaynakları kendilerine akıttılar. İnananları, mazlumları ezdiler. İnsanları hor gördüler. Eskiden halka zulmedenler şimdi halka iyilik edenlere karşı savaşıyorlar.
  • Rabbin kralı insan sevgisiyle hareket ediyor. Ülkesine ve tüm insanlığa fayda veriyor. Barışı sağlıyor. Düzeni güzelleştiriyor.
  • Rabbin kralı her farklılığı birleştiriyor. Farklılıkların tehlike olmadığını öğretiyor. Tüm dinleri gerçek ve evrensel din çatısı altına topluyor.
  • Rabbin kralı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişini de biliyoruz. Çocukluğunu da gençliğini de biliyoruz. O’nu eskiden beri tanıyoruz. Futbol oynardı. Onun bir peygamber olduğunu düşünmüyoruz diyenler iyi bilsinler ki Rab dilediğini seçer. Dilediğini yükseltir ve peygamberi yapar. Çünkü Yeryüzündeki her işi o yönetir. Siz mi peygamberin kim olduğunu seçeceksiniz. Siz mi peygamberi beğeneceksiniz. Yoksa Allah mı size peygamber beğendirecektir. Geçmiştekiler de Peygamberi beğenmemişlerdi. İbrahim’i de, İsa’yı da Musa’yı da Muhammed’i de beğenmemişlerdi. O peygamberlere karşı mücadele etmişlerdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın peygamber olduğunu düşünmüyoruz diyenler kafalarındaki olağanüstü peygamber tabusunu bir kırsınlar. Cahiller mucizeler yapan, kutsal güçlere sahip olan birisini mi bekliyorlardı. Her peygamber bende sizin gibi bir insanım demişti. Yerim içerim çalışırım sizin aranızda yaşarım. Peygamber oluşumdaki bu tercih benim değil Rabbin tercihidir. O dilediğini yaparak her şeyi gerçekleştirmektedir. Geçmiştekiler de peygamber olamazsın, sen kavgacısın, düzeni bozuyorsun, yalancısın diye peygamberleri karalamışlardı. Aynı şeyler günümüzde de oluyor. Peygamber bir tane olur. Bu illa siz veya sizden olacak anlamına gelmez. Tüm insanlığa sahip çıkan bizdendir. Rab dilediğini seçer. Dilediğini dilediği yere getiri. Rab yeni yeni olaylar yaratır. Ve kulunu büyük peygamber haline getirir. Karşı çıkıp düzeni bozanlar. Eski krallıkları yıkılmasın diye peygamberi ve ona tabi olanları katletmek isterler. Bundan sonra Rab bu duruma öfkelenir ve inançsızların ısrarcı taşkınlıklarına öfkesiyle cevap verir. Tüm geçmiş kavimler hep böyle azaba uğramışlardı. Şimdi günümüzde de bir benzerini görmekteyiz. Artan doğal afetler bir karar yerine götürmektedir. İllaki azabı tattıktan sonra mı veya öldükten sonra mı onun kral peygamber olduğuna inanacaklar. O zaman çok geçmiş olacak. Siz mi peygamberi seçeceksiniz. Yoksa Rab mı kulunu seçecek.Rab dilediğini seçer ve sevdiği kulu yapar. Buna kimse karışamaz. O kalpleri bilir. Kimin doğru ve adil olduğunu kimin insanlığı düşünüp hizmete koştuğunu pek tabi bilir. Kimlerin oyun ve düzenle inananlara saldırdığını. Yalanlarla insanları aldattığını, onların kalplerindekini bilir. Dünya için türlü zulümler yapanları iyi bilir. Şimdi kim Rabbin kuludur. Kim şeytanın kuludur. Gerçekler çok açıktır.
  • Tecrübesi, tarihsel ve siyasal kimliği ile tartışmasız bir kişiliğe sahip olan Erdoğan çok sağlam karakterli ve faziletlerle donatılmış. Recep Tayyip Erdoğan; dürüst, barışçı, adil ve kalkınmacı haliyle büyük bir kimliğe sahiptir.
  • Allah RTE’yi çeşitli evrelerden geçirerek peygamber yapar. İnsanlar onun peygamber olduğunu ancak olaylar sonuçlanınca mı anlayacaklar. Tayyip Erdoğan, boşuna mücadele etmiyor. O bozguncu zihniyetle ve kötü sistemin savunucusu şeytanla mücadele ediyor. Bu siyaset basit eski siyasetlerden değildir. Siyasette yalanlar, aldatmacalar, oyalamalar eskide kaldı. Bu mücadele insanlık adınadır ve boş ve basit değildir. İnsanların canları, malları ve insanlığın düzenini ilgilendiren önemli gerçeklerdir. Allah esenliği böyle zalimlerle mücadele eden bir kuluyla getirecektir. İllaki bu kişi kendiniz, kendilerinden mi olacaktır. Hakkı tutan bir kul çıktığında görevimiz onun yanında olmak değil midir? Bu kibir kıskançlık ve asilik nedendir. Doğruluk sancağının ardında duranlarla yeryüzüne adalet ve adil düzen gelecektir. Bozuk sistemin savunucuları insanlara zulmederken onlarla mücadele etmek başarıya ulaştıracaktır.
  • Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı, üç dönem başbakan seçilmesi, Cumhurbaşkanlığı makamını istememesi, yaşadığı tüm tecrübeler o’nu Mehdilik makamına getirmiştir. Allah o’nu terbiye etti ve olgunlaştırdı.
  • Yaşamın çarkını ele geçirmiş öfkeli şeytan, savaş ve ölüm tanrısıdır. Rab, Tayyip Erdoğan’ın kılığında insanların karşısına çıkar.
  • Rabbin kralı dünyada birlikte yaşama kültürü oluşturmaya çalışıyor. İnsanlık için sevgi ve kardeşliği öğretiyor.
  • Rabbin kralı, herkese içtenlikle samimiyetle yaklaştı. İnsanlara ve yaratılmışlara karşı samimi ve adildi. Peygamberlerin ahlakına sahipti. Kimsenin hukukunu çiğnemezdi. Kendisine düşmanlıkla geleni yumuşatırdı. Hakkın doğruluğun ve adaletin savunucusuydu. Tanrıya inanıp ondan korkanlar tarafından destek bulurdu.
  • Son peygamber ‘Mehdi’ye korku ile yardım edilecek.’ Demişti. Gerçekten de RTE’ ye korku ile yardım eden çoktu.
  • Rabbin kralı: ‘ İmkanlarımızı küresel barış için seferber etmede hiçbir çekince göstermiyoruz.’ Rabbin kralı dış politikada insani ve vicdani unsuru sürekli vurgu yapmaktadır. İnsanın dışlandığı ve vicdanın göz ardı edildiği dünyada açlık, sefalet kan ve gözyaşı getirdiğini bildirmiştir.
  • Rabbin kralı dedi ki: ‘Türkiye hiçbir mezhebin karşısında değildir. Tarafgirlik içinde değildir. hiç kimsenin iç işlerinde gözümüz yok. Biz kalemin kılıcı kestiğine inanırız. Bölgedeki her ülke Türkiye’den emin olsun. Türkiye bir güç mücadelesi içinde değildir. Türkiye hem batı hem doğu için bir imkandır.’ Dedi.
  • Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde ve dünyada Askeri güce sahip olan egemenlerle canı pahasına da olsa doğrulukla ve yapıcı olarak mücadele etti.
  • Rabbin kralı kendisine muhalefet edenlerin yalanlarını, pisliklerini, iftiralarını, uydurma haberlerini temizlemekten yorulmadı. Faydalı işler yapması engellendi. İnsan yaratıldığında, insana ve iyi düzene şeytan karşı olmuştu. İnsanoğluna faydalı işlere ve iyi düzene karşı olan şeytan hep engeller çıkarmaya çalıştı. Kafa karıştırdı. Ayrıntılara daldırdı. Süreçlerdeki bazı küçük pürüzleri önemliymiş gibi algılattırdı. İşte Rabbin kralına muhalifler de Kralın iyi işlerine engel olmuşlar ve iyi düzene karşı çıkmışlardır. Yalan ve iftiralarla iyi işleri bulandırmak istediler. Yeryüzünde Tanrı’nın ruhuyla şeytan’ın ruhu mücadele etmektedir. Doğruluk, barış ve sevgiyle insanlığa hizmete koşan bir kralla bunu engelleyici anlayışta hareket eden şeytanın taraftarları. İnsanlığın yanındaki anlayışla karşısındaki anlayış açıkça ortadadır. Halka hizmet eden anlayışla halkı sömürüp düşman eden öldüren anlayış bellidir.
  • Rabbin kralının karşısındaki anlayış saplantılıdır. Menfaat takıntısındadır. Bir kere inkar etti mi artık onun gözü gerçekleri görmez. Düşmanlıkla ve muhalif anlayışla olaylara baktığından iyi işlerini hiç görmez. İlk aklına gelenleri söylerler, gerçeklerden uzaklaşırlar. Bilgisizce onlar (kötüdür.) öyledir anlayışıyla hareket ederek sürekli suçlamaya çalışırlar. Rabbin kralını karalamak için ne kadar uğraşsalar da bu çabaları hep onların itibarsızlığını ortaya çıkarmıştır. Yalancılar ve hakkın karşısında olanlar toplum içinde değer bulamazlar. Onlar mücadelelerinde kralın nefesiyle ( doğru sözleriyle) (ölürler) İtibarları yıkılır ve halkın nazarından düşerler.
  • Rabbin kralı Nitelikli nesil için ve yeryüzüne inananların hakim olması için 3 çocuğu ve üremeyi tavsiye etmiştir. Dindar nesil yetiştirmeyi öğretmiştir. Halka gelecek için yatırım yapmasını ve çalışmalarını tavsiye etmiştir.
  • Rabbin kralı anlaşma sandığını ortaya çıkartıyor. Anlaşma sandığı Tanrının insanlara uyması gerektiğini söylediği yasalardı. Bir değişle ayetlerdir. Kurtuluş ve cennet karşılığında insanların barışı, kardeşliği nasıl koruyacağı anlaşılmaktadır. Tayyip Erdoğan ile gerçekler ortaya çıkar. İnsanlar dini değerleri anlarlar ve bu değerlere sahip çıkarlar. İnsanlık gerçekleri görmeye başlar. Kimse çocuğunu tanrıya itaat et diye eğitmez. Çünkü gerçekleri herkes görür. Tanrı yeryüzünün kaderine açıkça müdahale etmiştir. Tanrının müdahalesine kadar yaşanan tüm olaylar ve son yaşananlar gerçeği tamamen yansıtacaktır. Tüm insanlar insani hakların korunmasını isteyen tanrıya bağlı kalırlar.
  • Tayyip Erdoğan’ı yalan söylediğini iddia edenler, onun yalanlarını, hatalarını ve gerçek yüzünü ortaya çıkartmak için iftiralara ve yalanlara başvuruyor ve kendi sapkınlıklarını göremiyorlar.
  • Seviyesiz ve ahlaksız siyaset yapanlar Rabbin kralını itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin bir unsuru olamaz. Ancak inançsızlar siyaseti bunlardan ibaret sanıyorlar. Onların seviyesiz siyaset yapmaları onları gülünç duruma düşürmektedir. Yaptıkları siyaset ve ortaya attıkları iddiaların ardından yalan ve uydurma sonucu ortaya çıkmaktadır.
  • Gerek iç gerek dış siyasette Rabbin kralının siyasetini beğenmeyenler çıkarlarına ters düştüğünden eleştirmektedirler. Türkiye gerek Ortadoğu’da, gerek uzak doğuda tüm dünyada olan zulümlere katliamlara sessiz kalsın diyorlar.
  • Rabbin kralıyla Türkiye bir yandan Avrupa birliğine girmeye çalışıyor, bir yandan küresel toplantılara ev sahipliği yapıyor. Bir taraftan Ortadoğu halklarını anlıyor ve doğru yönlendirmeye çalışıyor. Haksızlıklara ve Arap baskıcı yönetimlere karşı çıkarken bir taraftan da ABD, Rusya gibi ülkelerle irtibat içinde oluyor. Medeniyetler ve dinler ittifakını yakalayan ve doğu ile batı çatışmasında hakem ve doğru teraziyi kuracak yapıda olan bir ülkedir. Dünyanın bu Türkiye fırsatını kaçırmaması ve Gelmiş olan İsa’nın yanında yer alması gereklidir.
  • Mehdi Müslümanlık nerede söndüyse oradan gelecek denmiştir. Pek çok alim İstanbul’dan çıkacağını işaret etmiştir. Son peygamberin İstanbul için hadisi de boş değildir. Eski alimler dönemin gelişmiş şehri Şam olarak İstanbul’u işaret etmişlerdir.. Mehdinin geleceği dönemde Müslümanlar Yani inananlar başsız lidersiz yani halifesiz olacak denilmiştir. Gerçekten de Müslümanların halifesi yokken gelmiştir. Yine İslam’ın etkisini yitirdiği yerden mehdi gelecek denilmiştir.
  • Recep Tayyip Erdoğan, Dünyada inananların hukuki temsilcisidir.
  • Tayyip Erdoğan ile laik demokratik ve sosyal devlet anlayışı özüne kavuşmuştur. Erdoğan’dan daha sosyal ve daha demokrat insan bulamazlar.
  • Başbakan Erdoğan, liderlik vizyonu, Ortadoğu ve Balkanlar'da izlediği olumlu politikalar, dünya çapında ekonomideki başarı, medeniyetler ittifakına yaptığı katkı, Türkiye'yi dünya genelinde getirdiği olumlu nokta dolayısıyla ödüle layık görüldü.
  • Recep Tayyip Erdoğan’ı medyalarında itibarsızlaştıracak haberler yapıyorlar. Yalan söylüyorlar ve iftira atıyorlar. Onlar Kılıçtaroğlu gibi batıl bir inancın asılsız bir kuru inadın peşinden gitmektedirler.
  • Ey bilge kral, Tanrının nuruyla karanlığı aydınlatansın. Evrensel problemleri yüreğinde hisseden vicdanlı kraldır Recep Tayyip Erdoğan.
  • Recep Tayyip Erdoğan evrensel problemleri yüreğinde hisseden vicdanlı bir kraldır.
  • Recep Tayyip Erdoğan doğru, dürüst ve adaletli bir insan. İnsanları seven, onlara hizmet eden barışı duyurandır. Çünkü onda Rab korkusu ruhu var.
  • Rabbin kralı doğruluğu, adaleti, insanlığa sahip çıkmayı, insana saygıyı ve insana hizmeti öğretiyor. İnsanlığın nasıl yönetileceğini ve insanlığı nasıl yüksek bir medeniyet seviyesine çıkaracağının yollarını öğretiyor.
  • Rabbin kralı insanlığa bir ders veriyor. Şeytanın egemenliğini deviriyor. İyi bir öğretici ve iyi bir örnek oluyor.
  • Başbakanın iradesini ve yaptıklarını sorgulama gibi bir fırsatı oluşturmaya çalışanlar Geçmişte Rabbin kralının sayısız hizmetlerine ve başarılarına baksınlar. Halk adına çabalarına baksınlar.
  • Rabbin kralı paşalara ve yeryüzünün egemenlerine tepki gösterirken o sağlam duruşundan hiç şaşmadı. Gerçeğin ardından gitmekten canı pahasına olsa vazgeçmedi. O doğrucu ve adaletli bir kraldı.
  • Dünyada birkaç liderden biri olan Başbakan Erdoğan'ı, dünyanın neresine gidilirse gidilsin herkesin tanıdığını görürsünüz.
  • Rabbin kralı (Recep Tayyip Erdoğan) Irak ziyaretinde bir adam yanına yaklaşarak bir zarf vermiştir. Zarfı verenin dedesi ‘Torunum sen o zamana erişeceksin. Senin zamanında Osmanlıdan bir lider burayı ziyaret edecek. Ona bu mektubu ver.’ Demiştir. Bu durumda O’nun mehdiliğinin bir göstergesidir. Tayyip Erdoğan bu gibi olaylarla çok karşılaşmaktadır.
  • Rabbin kralı ahlaki ve tanrısal değerlere sahip çıkışı bakımından tam bir örnektir. İnsanlığı yönetirken aldığı kararlarda vicdan süzgecinden geçirerek ve rabden çekinerek alıyor. Bir karar alırken insanlığa zarar vermeyecek şeyi ve faydasına olan şeyi tartarak alıyor.
  • Rabbin kralının Rab korkusu ve insan sevgisi aldığı her kararda kendini gösteriyor. Nerede bir zulüm görse gerçekleri haykırmaktan çekinmiyor.
  • Tecrübesi ve tarihsel bakışı, hak ve adalet önceliği, siyasal kimliği tartışmasız olan Recep Tayyip Erdoğan beklenen Mesih değil de kimdir.
  • Rabbin kralının egemenliği Rabbin egemenliğidir. Rabbin egemenliği insanların ve dininin egemenliğidir. Tayyip Erdoğan’ın önündeki engelleri kaldıranların şanı yücelecek, başarılı olacaklar ve rahatlayacaklar. Onun karşısında olanlar kaybedecek, itibarsızlaşacak ve yerin dibine girecekler. Onun başarısı onun yanında olanların başarısıdır. Onun yanında olanlar doğruluğun yanındadır. Doğruluğun karşısında olanlar batıl kalacaklar ve doğrulukla asla savaşılamaz.. Her geçen gün eriyeceklerdir.
  • Rabbin kralının beklenen İsa olduğunu insanlar ne zaman anlayacaklar. Rabbin yeryüzüne müdahalesi gelince ve her şey bittikten sonra mı uyanacaklar. Tüm bu yaşananlar gerçeklikle ve kalplerdeki asıl niyetle yaşanıyor. Rab inananlarla inanmayanları yaşananlarla ayırıyor.
  • Rabbin kralı Erdoğan, Yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı sadece Müslümanlar için değil dünyanın tüm insanları arasında ortak değerler olarak görmüştür. Yakın ve uzak coğrafyalarda yaşanan sıcak gelişmeleri ve krizleri sırf insanlık ve vicdan adına değerlendiriyor. Tüm ulusların huzuruna ve toprak bütünlüğünü savunduklarını ve Türkiye’nin kendisinden emin tehlike arz etmeyen dost bir ülke olduğunu tüm komşuları ve dünya bilmektedir. Çevremizdeki ülkelerin sosyal yapıları, dinleri, mezhepleri kökenleri ne olursa olsun onları insan olarak gördüklerini ve halkların çıkarlarına yardımcı ve dayanışmacı bir tavır sergilemektedir.
  • Mehdi(RTE): Yalan, uydurma, kafa karıştırıcı haberleri düzeltmekten yılmamıştır. Çamur atalım izi kalsın, kuyuya bir taş atalım kırk akıllı çıkaramasın gibi bozuk niyetle söylenmiş haberleri, söylentileri düzeltmekten yorulmamıştır. Zalimlerin işi hep böyle safsatadır.
  • Geçmiş peygamber dönemlerinde Nuh’a da, Muhammed’e de deccal demişlerdi. Şimdi Tayyip Erdoğan’a da yalancı diyen, deli diyen şaşırmış diyen zihniyet de aynıdır. Aynı devirler ve yeryüzündeki aynı anlayışlar devam etmektedir.
  • Türkiye’yi mazlum halklarının lideri haline getiren Rabbin kralıdır. Medyayı tekelinde bulunduran ve küresel gündemi belirleyen zalimler iletişimin güçlenmesiyle de egemenliklerini yitirdiler. Rabbin kralı dünyaya yön veriyor.
  • Pek çok ülke küresel krizde kendini kurtarmaya çalışırken Türkiye büyüyor. Yatırım yapıyor. İşsizlik azalıyor. Bu ülkede bir güven var. Aldatıcı ve yiyici bir yönetimleri yok. Yeni projeler yeni hedefler ticareti arttırıyor. Gelişmek için çabalayan, halka hizmete koşan aynı ruha sahip güçlü bir kadroya sahip anlayış var.
  • İnançsızlar, inananları sindirmek istiyorlar. İnananlara öncülük eden İsa’ya ve ülkesi Türkiye’ yi sindirmek için birçok yol deneyecekler. Türkiye ile mücadele ediyorlar. Türkiye ile mücadele ederken barışla, kardeşlikle, huzur ve güvenle mücadele ediyorlar. Türkiye ile mücadele ederken İnsanlığa, esenliğe, sevgiye karşı çıkıyorlar.
  • Rabbin kralı nice zorluklarla karşılaştı. Hiç durmadı sürekli mücadele etti. Şeytanın kralları ve destekçileri ona engel olmak için mücadele ettiler. Dünya ne kadar bozuksa o kadar düzeltilecektir.
  • Rabbin kralına muhalefet yapanlar büyük bir şey yaptıklarını sanarak böbürleniyorlar. Kameraların karşısına geçip uydurma, temelsiz, gayri resmi aşağılayıcı tavırlarla konuşma yapıyorlar.
  • Türkiye’nin güçlü olduğunu Krizle ayakta duramayan güçlü ülkelerin çaresiz kalmalarından öğrendiler. Gerçi onların da güçsüz oldukları anlaşıldı.
  • Türkiye’de terörün olması doğaldır. Tüm dinlerde peygamberlerin halkları sürekli katlediliyordu. Aynı böyle bir dönem yaşamaktayız. Türkiye halkı asla zulmeden olmamıştır. Daima mazlumun yanında olmuştur. Barışı, adaleti ve adil düzeni istemiştir. Zalimle mücadele eden Türkiye halkı tarih boyunca hakkın yanında olmuştur. Bu yüzden içerden ve dışardan Türkiye düşmanlığı yapanların birlikteliği terörü oluşturmuştur.
  • Terörle varlığını devam ettiren siyasi güç noktaları vardır. Türkiye’nin başında böyle bir terörün olmasını isteyen ve bu duruma sevinen ve bundan varlığını sürdüren iç ve dış güçler vardır.
  • Son derece abartılı biçimde ortalığı velveleye verenlerin gayretli çabaları boşa çıkacak.
  • Bush’u “Deccal” olarak karşımızda gördük şimdi barışı yayan doğrucu ‘Mesih’ i Tayyip Erdoğan’ı görmekteyiz.
  • Rabbin kralı Medeniyetler ittifakı, dinler arası diyalog gibi her türlü birliği sağlama çabasında olmuştur. Mehdi yeryüzünde barışı tesis için çalışmıştır.
  • Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da düzenlenen D-8 Zirvesi'nde 22.11.2012 de konuştu. Erdoğan, zirve ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu."D-8'i küresel düzeyde bir güç haline getirebiliriz" dedi. Müslümanların birlikteliğini istedi.
  • Mehdi Arap birliğine de aynı çağrıları yapmıştır. Arap birliğini yöneten ve dünyaya öncülük eden liderdir. Halife özelliğiyle müslümanlara birlik sağlamıştır. Mazlum müslüman ülkelere sahip çıkan haliyle bir önder durumundadır. Bunlarla beraber batıya savaş ve düşmanca bir tavırla değil de doğru yola çağırır bir tavır kullanmaktadır.
  • Rabbin Kralının Çin gezisinin sonunda bölgeye yakın yerde Endonezya’da 8,6 lik bir deprem meydana geldi. Hiçbir şey Rab den habersiz olmuyor. Rabbin kralının Çin gezisinin ardından yeni bir plan kuran küresel karanlık güçler tanrının uyarısıyla karşılaşmıştır. Bu uyarı özellikle küresel bozgunculara korkusundan destek veren ülkelerin bölgesinde gerçekleşmiştir.
  • Avrupa ve dünyada hükümetler değişiyor. Liderler bir bir gidiyor. Tüm bu değişimler Rabbin kralına ortam sağlayacaktır. Tüm ulusları ve insanlığı kucaklayan tavrıyla insanlığa barışı getirecek olan krala Rab ortam sağlamaktadır.
  • Rabbin kralı devletlerdeki değişimi gerçekleştirecek. Kendi ülkesi değişimin öncüsü oldu. Tük ulusların liderlerine baş eğdirecek. Doğruları söyleyerek batılı yıkarak ilerleyecek. Kendi ülkesindeki devletin anlayışını nasıl iyileştirdiyse tüm ulusların anlayışını da öyle iyileştirecek. Devletleri ele geçiren menfaatçilerin vesayetleri kırılacak. Dünya hırsıyla devlet yönetme anlayışı bitecektir. Ülke çıkarları yerine tüm insanlığı ve yeryüzü halkının çıkarlarıyla birlikte hareket edilecektir.
  • Kim ne derse desin rabbin kralı doğruluğun ardından giden ve Rabbinden korkan kral olarak anılacaktır.
  • Artık Rabbin kralının ismi çocuklara konuluyor. Sokaklara, yapıtlara onun adı veriliyor. İlerde onun için saygı duruşları, dualar edilecek. Hakkında kitaplar yazılacak. Dünya tarihine Rabbin Kralı diye yazılacak. Ona özel bir sevgi ve saygı gösterecekler.
  • Hani 11 eylül ile Ortadoğu ya İsa’yı getirmeyi arzulayanlar İSA gelince neden ona tabi olmuyorlar. İşte İSA geldi ve içlerinde. Dünyayı düzeltiyor. Hani İsa’yı getirmek için mücadele edeceklerdi, O’na destek için yemin etmişlerdi. İşte onlar tam inançsızdır. Menfaat derdinde olanlar tüm dünya da yıllarca can katlettiler.
  • Küresel işsizlik, küresel yoksulluk ve küresel gelir adaletsizliği Rabbin kralı ile son bulacak. Taşlar yerine oturacak. Sistem iyi ve adil olarak çalışacak. Rabbin hukukunun üstünlüğü yeryüzünde herkesçe kabul edilecek.
  • Rabbin kralı Küresel kriz ve yeryüzünde yaşam için ‘Hepimiz aynı gemideyiz. Kardeşçe yaşayalım. Savaşı ve kargaşayı bırakalım. Birbirimizi sevelim ki güven ortamı oluşsun.’ diyor. Ancak kazanç sağlayan zalimler kötü kuruntularından vazgeçmiyorlar.
  • Rabbin kralı 20.yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında geldi. Türkiye ve dünyanın çok sancılı ve kritik döneminde geldi. Son 200 yıl en kötü dönem 11 Eylüle doğru gidildi. Karanlığın dibi 11 eylül 2001 de gerçekleşti. İnsanlık adına acılar, savaşlar, sıkıntılar, krizler ve siyasi bunalımlar yaşandı. Son yaşananlar İsa’nın yani Rabbin kralının gelişini müjdeledi.
  • Son on yılda yaşananlar insanlığa dibin dibini yaptırdı. 11 Eylülle dünyada savaş çağı yaşandı. İnançsızlık tüm devletlerde egemendi. Tüm bu yaşananlar bir şeylerin doğum sancısıydı. Son kritik zamanlarda normal olmayan bir şey gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan Rab tarafından insanlığa gönderildi. Beklenen İsa idi. O beklenen Mehdi idi. O eski dinlerde Rabbin kralıydı.
  • Rabbin kralı 26 Kasım 2011 yılında laparaskopik yöntemle sindirim sistemi ameliyatı olmuştu. Bir gazetecinin ameliyattan korktunuz mu sorusuna ‘Yok korkmadım. Çünkü Allah’a inanırım.’ Cevabını vermişti.
  • Rabbin kralının gitmediği yer, ilgilenmediği sorun kalmamıştır. O sırf Rabbin rızası için insanlara hizmete koştu. Yılmadı yorulmadı. Yeryüzü böyle bir kral görmedi daha görmeyecekte.
  • Rabbin kralıyla mücadele edenlerin cahiliyetini kullandıkları üslup göstermektedir. Küçümser tavırlı konuşmalar, sen kimsin ki imajı vermeler, Recep bey gibi aşağılamalı hitap şekilleri ancak medeniyetsiz ve çıkar derdinde olanların işidir.
  • Rabbin kralına kahvehane üslubuyla konuşuyorlar. TV de haberleri de böyle uydurma argolu sokak diliyle yapıyorlar. Herhangi bir belgeye ve doğruya dayandırılmadan demokrasi ve hukuk dışındaki bütün siyasi yöntemlerle mücadele ediyorlar. Rabbin kralını ve fikirlerini yıpratma amacı taşımaktalar. Çamur atanların nereden geldiğini takip ederseniz suçlular olduğunu görürsünüz. Yıllarca Türkiye halkına ne kötü günler yaşattılar.
  • Rabbin kralının eşinin başörtüsüne, kişiliğine ve namusuna mecliste laf attılar. İnançsızlar; terbiyesizlik edepsizlik ve çirkeflik yaparken haddi aşmaktadırlar. Rabbin kralı inanan halkları irtica ve terör olarak gösterenlere tepki göstermiştir.
  • Rabbin kralı barışa çağırıyor. Uluslara operasyon yapılmasın, savaşlar olmasın, Ortadoğu’ya saldırılmasın, insanlar ölmesin diyen bir kral. O Rabbin kralı insanlığa hizmet edilsin, fakir muhtaç gözetilsin barış içinde kardeşçe birbirimize destek olarak yaşayalım diyen bir insandır. Rabbin kralı insanların sevinmesinden mutlu olan bir kraldır.
  • Türkiye halkı Rabbin kralıyla kutsal emanetlerin farkına vardı. Rabbin kralına yeryüzü halkı da sahip çıkacak. Menfaat derdinde olanlar bozgunculuk yaparlar. Ahireti isteyenler hizmet ederler ve barışı isterler.
  • Mehdinin ordusu silahlı bir ordu değildir. Mehdi’ye fikren destek veren herkes onun ordusudur. Onun yanındakiler ve ona destek veren herkes yeryüzünde şeytanın egemenliğini devirmek için mücadele etmiştir. İyi düzen için mücadele edip insanlığa faydası olanlar cennetle müjdelendiler.
  • Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammet onun kulu ve elçisidir. Sözünün ne kadar isabetli olduğunu bu günümüzde daha iyi anlamaktayız. İnananın belirtisi Muhammedi sevmesiyle belli olacaktır. Çünkü Muhammet insan haklarını, barışı, sevgiyi, doğruluğu, adaleti, insana hizmeti istemişti. Tüm insanlığın çıkarlarına hizmeti, kardeşçe yaşamanın önderliğini ve temsilciliğini yaptığından Muhammed’i seven ve destekleyenler inanmışlardır. Onu sevmeyenler ve desteklemeyenler eski egemenlerdir. İnsanlığa hizmet, barış ve sevgi onların işine gelmiyordur. Menfaatçiler doğruluğu ve barışı temsil eden peygamberi sevmezler. Çünkü doğruluk ve barış menfaatçilere dünya’da bir şey kazandırmaz. Ahreti istemediklerinden inanan değildirler. Böylece Rabbe inanmazlar ve şeytanın tarafında yer alırlar. İşte günümüzde Tayyip Erdoğan’ın durumu da böyledir. Onu sevenler onun insanlık için çabalarını insanlığa hizmetini barışı, adaleti, doğruluğu savunmaktadır. Onu sevenler Rabbi ve onun evrensel dinini sevmektedir. Tayyip Erdoğan’ı sevenler doğruluğu, iyiliği ve insana hizmeti istemektedirler. Bu nedenle Tayyip Erdoğan’ı seven ve sevmeyen iki kutup ortaya çıkar. İste Tayyip Erdoğan’ı sevmekle sevmemek inananla inanmayanı ayıran çizgidir. Her peygamber döneminde tüm peygamberler bunları yaşamıştır. Allah’ın bir elçisi insanlığın savunucusudur. Diğer tarafta insanlığın düşmanı menfaatçiler vardır. Bu nedenle Allah’tan başka ilah yoktur ve Tayyip Erdoğan onun kulu ve elçisidir den ziyade onun kurtarıcı kuludur demek daha doğrudur. Tarih tekerrürden ibarettir. Yeryüzü bir peygamber dönemi daha yaşamaktadır.
  • Rabbin evrensel dini insan odaklıdır. İnsanın huzuru, esenliği içindir. İnsan öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, zina etmeyeceksin, gibi emirler insanlığın huzurunu sağlar. Bu kanunları her din ve her millet kendi kanununda uygular ve bunlar evrenseldir. İşte tanrının evrensel dini ve Allah’ın yasaları budur. Toplum düzenini ve küresel barışı sağlayan peygamberin tanrının evrensel değerlerini öne çıkararak çalışması tüm gerçekleri göstermektedir.
   
 3. demet

  demet New Member

  Cevap: tayyip erdoğan kimdir hayatı mehdi olabilirmi

  Rabbin kralı bir barış elçisidir ancak O’nu anlayamıyorlar. Rabbin kralı beklenen İsa’dır. Tevrat’ta denildiği gibi Tayyip Erdoğan’a her yerden dualar yükseliyor.
  Rabbin kralı her sıkıntıyı çözmekte ve stresi atlatmakta başarılı olacak. Neredeyse her şey bitti, düzen tosladı dendiği anda kıvrak bir manevrayla ülkeyi doğru hedefe götürecektir. Daha öncede buna benzer örnekler yaşanmıştır.
  Vesayetçilerin taraftarları pireyi deve yaparak ortalığı karıştırmak istiyorlar. Gayri resmi yöntemlerle taşkınlık çıkartanlar kaba kuvvetle başarıya ulaşacaklarını sanıyorlar. Mehdi Erdoğan, Rabbin izniyle onların fitne fesat oyunlarını bozdu. Kimsenin emrine girmedi. Güçlü egemenlere boyun eğmedi. Burjuvanın eli TÜSİAD ile mücadele etti. İnsani hakların savunucusu olarak hakkın sopası oldu.
  Rabbin Kralı Türkiye’de, Kafkaslarda, Avrupa’da, Afrika’da Orta Asya’da her geçen gün sevenleri ve destekçileri artmaktadır. Dünyada inananların iyi bir düzen arzuladığı bir gerçektir. İnsanlar huzuru ve esenliği özlemişler.
  Rabbin kralına suikast hesabında olan Şeytanın askerleri asla başarıya ulaşamayacaklar.
  Rabbin kralına savaş açmak için hazırlık yapanlar olacak. O zaman savaş naraları duyulacak. Avrupa’da Tüm inananlar ayaklanacak ve yürüyüşler yapacak. Afrika’da yürüyüşler yapılacak. Türkiye’ye saldırıya karşı Ortadoğu’da güçlü bir tepki gösterilecek. Kafkas ülkelerinde Türk cumhuriyetlerinde büyük tepkiler olacak. İşte bu zamanlarda Rabbin kralı çok güçlenmiş olacak. Ancak bütün bunlara rağmen gücü elinde bulunduranlar tam savaş hareketine geçecekleri anda Tanrının soykırımı gerçekleşecek. Şeytanın taraftarları yeryüzünden silinecek.
  Rabbin kralı yalan ve uydurma haberleri düzetmekten yorulmaktadır. Bozguncular sürekli yalan haber yapmaktadırlar. Türkiye hem demokraside hem de büyümede çok daha hızlı ilerleyecekken muhalif cahiliyet gelişmeyi yavaşlatıyor. Faydalı tüm yasalara engel oluyorlar.
  Rabbin Kralı RTE sürekli dua alıyor. Ona muhalif olanlar insanlığa, barışa, sevgiye, insanlara hizmete muhaliftir. Evrensel değerlere ve Rabbin dinine muhaliftir.
  Rabbin kralı yaptığı iyi işlerden dolayı sürekli dua alıyor. Hem ülkesindeki insanlara hizmet götürüyor hem de dünyadaki mazlum halklara sahip çıkıyor. İnsanlar onu seviyorlar. Çünkü onun insanlığa çok faydası oluyor. Gelecek nesiller bunu daha iyi görecekler. Şimdi ona muhalif olan anlayışlar kendi liderlerine dua etsinler bakalım edebilecekler mi. Tanrıya dua edecek yüzleri olamaz. Çünkü onlar insanlığı ve sevgiyi amaçlamadılar. Sadece kendi menfaatlerinden dolayı insanlığa faydalı işleri engellemeye kalktılar. Tanrıya dua edecek yüzleri olmayınca kime dua edecekler. Rabbi neden karşılarına aldılar. Doğruluk ve adaletten ayrılanlar sırf bizim yapamadıklarımızı onlar yapıyor diye kıskançlıkla ve kuru inatla mücadele ediyorlardı. Onlar Tanrının karşısında olduklarında ne dua alırlar nede destekçilerin dua etmeye yüzleri vardır.
  Rabbin kralına muhalif liderlere oy verenler yalanın yanında olduklarından kendilerini sorgulasınlar. Onlar liderlerine dua edemezler. Yüzleri yok. Çünkü onlar bu zaman kadar demokrasiyi kendilerine kullandılar, haksızlık ettiler, sömürdüler, ayrımcılık yaptılar, inançlı halkları ötekileştirdiler. Zalimlik ettiler insan öldürdüler. Hadi dua etsinler bakalım liderlerine dua edebilecekler mi.
  Rabbin kralı hem kendi ülkesinde hem de dünya halklarına sahip çıkmasından dolayı sevilmektedir. O sürekli dua almaktadır. Pek çok ulustan dua alıyor. Ortadoğu’da bunu net görmekteyiz. Avrupa, Asya, Kafkas ve balkanlardan da bunu görmekteyiz. Onun faydalı işleri pek çoktur.
  Tayyip Erdoğan’ın kurduğu yeni düzene karşı zalimlerin birlikteliği vardır. Kötü düzeni isteyenlerin Doğruluğa karşı mücadelesi kirli tezgahlarla devam etmektedir.
  İran’a saldırmayı düşünenler ve Rabbin kralı (İSA) ile mücadele edenler Rabbin öfkesinden kaçamayacaklar. Bela ve musibetler onların üzerine gelecektir. Kim Rabbe yönelen inanan mazlum halkın canına kastederse belayı yanı başında bulacaktır.
  Rabbin kralı için İslam dünyasının lideri diyorlar. Hayır O, insanlığın ve tüm insanların lideridir. O beklenen tüm dinlerin lideri, inanan tüm inananların lideridir.
  Rabbin kralı kendi ülkesinde uydurma manşetlerle ve haberlerle nasıl çarpıştıysa dünya medyasında da uydurma ve yalan haberlerle öyle çarpışacak. Ve mücadele ederek esenliği getirecek.
  Rabbin kralının sözlerinde hikmet var. Çok isabetli kararlar alıyor. İnsanlığa hizmet ediyor ve tüm sosyal sorunları gidermeye çalışıyor.
  Rabbin kralında isabetli görüş, derin anlama yetisi var. Basiretli, olayları özüyle keşfedebiliyor. Görüneni değil görünenin perde arkasını ve amacını görmektedir. Rabbin nuruyla bakıyor ve derin feraset sahibidir.
  Yeryüzüne Rabbin kulu İsa hükmedecek dünya İstanbul’dan yönetilecek. Bu şehir Osmanlı’da olduğu gibi barış ve sevgi merkezi olacaktır.
  Mehdi Türkiye’den dünyayı adilce yönetecek. Hiçbir ayrım yapmayacak. O’nun bazı karaları Arapların hoşuna gitmese de tüm insanlığı kucaklayan yapısıyla barışı getirecek.
  Rabbin kralına arkadaşlarına ve ekibinin arasına nifak sokmak istiyorlar. Uydurma haberler yayıyorlar. Türkiye halkına ve dünya insanlarına da nifak sokmak ve ayrılıklar çıkartmak istiyorlar. Sayısız çoklukta türlü kötü planlarını sürekli görmekteyiz. Münafıklar inandık deyip de hakla savaşıyorlar. Çünkü onlar kendi çıkarlarına hizmet edecek birilerini istiyorlardı. Mazlumun, fakirin ve işçinin hakkını savunmak ve yeryüzü nimetlerini paylaşmak zalimlerin hoşuna gitmiyordu.
  Zalimler Türkiye ye ve Rabbin kralına karşı şunlara bir ders verelim de hiç kimse bize başkaldırıya cesaret edemesin. İnsanlığa bir ders olsun. Üstünlüğümüzü ve baskıyı gösterelim diye Rabbin kralına ve ülkesine şimdiye kadar gizledikleri türlerden nükleer ve kimyasal silah kullanmayı isteyecekler. Yok edelim şunları diyecekler. ‘Bize asi olmak ne demekmiş görsünler.’ Diyecekler İşte tam kitle imha silahını kullanmaya karar vereceklerinde Rab onlara dersini verecek.
  Kentsel dönüşüm yasasıyla Türkiye’yi yeniden imar eden mehdi, dünyayı da imar edecek.
  Birkaç yalanla insanların rabbin kralına yönelmesini engellediler. Birkaç suçlama ile insanları aldattılar. Aldananlar neden sayısız iyi işleri başarıları ve insan odaklı çalışmaları, ülkesine dünyaya hizmet edişini görmediler de küçük yalanlara kanıp pire için yorganı yaktılar. İşte Rab bazı insanların inanmasını böyle engeller.
  Zerdüşt, gelecek bir alemşümul muhakemeden de bahsetti. Kendinden 3.000 yıl sonra Ehrimen 'in gücü zeval bulacak ve hakikat-adalet evi kurulacaktır. Böylece itaat ruhu zafere ulaşacaktır. Muhakeme, ateş ve erimiş maden ile olacaktır. Bütün bu işler; “Saoşyant” denilen kurtarıcının doğmasıyla gerçekleşecektir. O Kansava Gölü 'nde yıkanan bir bakirenin o gölde bulunana Zerdüşt 'ün tohumuyla gebe kalması sonucu doğacaktır. Böylece ölülerin doğması başlayacaktır. Anlatılan tüm bu ifadeler günümüzü ve mehdi’yi nitelemektedir. Zerdüşt’ün tohumu demesi diğer peygamberlerin de benim soyumdan gelecek dediği gibidir. Muhammet, Davut, İsa, İbrahim hepsi kurtarıcının kendi soyundan geleceğini söylemiştir. Zerdüşt geçmişte yaşamış bir peygamberdir. Buda’da öyledir. Maya’da öyledir. Ölülerin doğması olayı insanların gerçekleri fark edip doğruluğun yanında olması ve kalplerin inançla dolmasıyla uyanış gerçekleşecektir.
  Bazı dinlerde olduğu gibi Budizm’de de bir kurtarıcı bekleme inancı vardır. Kurtarıcının İsmi Metteya veya Maitreye’ dir. İnançlarına göre Metteya tüm dünyayı düzeltmek için gelecek ve Buda’nın tamamlayamadığı dini tamamlayacaktır
  Yahudilerin kralı Mesih, hristiyanların beklediği Faraklit, Müslümanların Mehdi’si; Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu tüm dinlerin bilgilerinden ve dünyanın içinde bulunduğu dönemden ve şu an yaşanan gerçeklerden yola çıkılarak aydınlığa çıkartılmıştır.
  RTE ye oy vermiş veya fikren destekleyen her insan o’nun yaptıklarından dolayı saniyede yüzlerce amel ettiğinin farkında olmalıdır.
  RTE, kişilik yapısı ve karakteri insanların aradığı nitelikteki liderin özellikleridir. Dünya halkı bu lideri benimser ve sever.
  Baskılar, kirli tezgahlar ve darbelerle kurulan askeri vesayeti geriletmede en büyük paya Rabbin kralı sahiptir. Halk ve insanlar adına mücadele ederek silahlı gücü elinde bulunduranlara sert şekilde canını ortaya koyarak kafa tutmuştur. Bugün Türkiye’nin yarın da dünyanın iyi hale gelmesi onun çabalarıyladır. Canını hiçe sayması ve Rab adına mücadele etmesiyle dünya onunla düzelmektedir.
  Rabbin kralı her işe koşturuyor. Zamanın hızında türlü sorunlara koşturarak yoruluyor. Ancak hiç şikayet etmiyor. Ülkesinde ve dünyada düzeltecek çok şey var. Ve her gün yeni bir iştedir. Tanrı müthiş bir zaman ve plan çizelgesi izliyor. Yıllar içinde köklü ve mükemmel değişimler oluyor. Tanrı dünyayı düzeltene kadar Mehdiye uzun ömür verdi.
  Rabbin kralı ve onun yanındakiler, bakanlar, milletvekilleri, onları seçen halk iyi şeylere kapı açtıklarından sürekli artan mükafatlarını alacaklardır. Dünyayı düzeltmede öncü olanlar, faydalı işlere imza atanlar Rabbin kralını seçenler Tanrı tarafından mutlaka mükafatlarını alacaklar.
  Rabbin kralının kalbine gelen direk bilgiler, bu fark edişler ve keşifler Rabbindendir. Sana kötü söz söyleyende kınayan da var. Seni çok seven de var. İnsanlık için yaptığın iyi işlerden hoşlanmayanların seni kınamaları kalplerinin bozukluğundandır. Kalpler dışarı yansırken amaçların farklılığından dolayı yön belirler. Kimileri seni anlar kimileri seni yanlış bulur. Kimi kalplere iman kimilerine küfür verildi.
  Menfaatleri çatışacak ve doğrular onları sürekli yıpratacak. Rab onları dağıtıp parçalayacak. Böylece rabbin egemenliğinin yolu açılacak.
  Değişen Ortadoğu, inançsız küresel güçleri telaşlandırmaktadır. Değişimi kontrol edemeyince değişimin destekçisi ve yönlendiricisi Türkiye’ye karşı olacaklardır. Yılanın başını ezelim diyerek Türkiye’ye saldırma kararı alacaklar. Hava saldırılarıyla istikrarı bozan ve hükümetleri deviren küresel güçlerin bu taktikleri artık tutmayacak. Çünkü Tanrı Türkiye’nin yanında olacak ve bu kez zalimlere izin vermeyecek.
  AFETLER VE DEĞİŞİM
  • Karanlığın ortasında insanlığa gönderilen bir kurtarıcıyı gördük. Mücadelesinde gerçekler anlaşılıyor ve dünyanın durumu fark ediliyordu. Zalimler ve mazlumlar taraflarını ayırırken zalim vesayetçiler saltanatlarını kaybetmemek için öldürüyorlardı. Tanrının yeryüzüne müdahalesini doğal afetlerle açıkça görmeye başladık.
  • Afetlerin elbette ki doğal nedenleri vardır. Ancak önemli olan hangi amaca yönelik ortaya çıktığıdır. Hiçbir şey Tanrı’dan gizli değildir. Ve nedensiz insana zarar gelmez.
  • Dünyada olağan üstü olaylar görülecek, yerel salgınlar, bölgesel sıkıntılar görülecek. Bazı beldelerde hayvanlar telef olacak. İklim değişiklikleriyle bitki örtüleri ve tarımsal çeşitlilikler değişecek. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri 2012 yılından sonra kendini iyice hissettirecektir.
  • Beklenmedik iklim değişiklikleri yaşanıyor. Her şey bir anda yaşanmaya başladı. Küresel kriz, Arap baharı, sosyal devrimler ve çöken saltanatlar bir devrin kaçınılmaz sonuydu. Yeryüzünde Adem’i merkeziyetçilik kaybolunca küresel terör ortaya çıktı.
  • Yeryüzünde bir kargaşa kaos hakim olacak. Her ülke kendi kıtasında ve komşularındaki husumetlileriyle birbirine girecek. Bu durum bir süre devam edecek. Tanrının tarafında olanlarla ilk bozgunculuğu çıkaranlar saflarını ayıracaklar. Bu arada barışa çağıran bir adam dikkat çekecek. Ona yönelenler huzur bulacak. Recep Tayyip Erdoğan dünyada birliği, barışı ve kardeşliği sağlayacak. Ancak bu duruma sevinmeyen ve kötü dünya düzeninden kazanan birtakım güçlü egemenler ona karşı savaş açmaya yeltenecekler. Tam bu arada saldırıyı yapacaklarında tanrının silahıyla büyük darbe alacaklar.
  • Dünyada her bölgede savaşlar ve kargaşalar çıkacak. Tüm husumetliler birbirine girecek. Dünyadaki merkezi ve adil yönetim boşluğu derince hissedilecektir.
  • Değişim, 2011-2012-2013 yıllarında çok daha hızlı ve keskin gerçekleşiyor. Türkiye ve dünyadaki değişim hızla devam ederken sıkıntılar yaşanacak ve küresel bahar beraberinde gerçekleşecektir.
  • 21 Aralık 2012’de afet olacak diye bekleyenler son iki yılda dünyada yaşanan afetleri görmüyorlar mı? Tanrının müdahalesi çoktan başlamıştır. Afetler 2020 yılına kadar azalarak devam edecektir. 1990-2020 yılları arası yoğun afet dönemi olarak anılacaktır. Sonra dünya sükut edecek ve huzur olacaktır.
  • 21 Aralık 2012, yeni bir başlangıç ve bir dönüm noktası olacak. Bir milat ve şeytanlığın sonu olacak. Tanrının keskin müdahalesi ve badireler dönemi olacak. Mayaların takvimi tanrının senaryosuyla birebir uyuşuyor. Astrolojiyi iyi çözmüş ve tanrının senaryosunu fark etmiş bir peygambere verilen ilim sayesinde günümüzde yaşananlarla doğrulanmaktadır. Dünyada ardı arkası kesilmeyen felaketler görülecek.
  • 21 aralık 2012 de Döngünün sıfır noktasına erişeceğiz, toplu ruhsal doğuş anı yaşayacağız. Karanlık dönemden çıkacağız ve büyük arınma yaşayacağız. Zihinlerin bağları özgürleşecek ve içsel uyanış yaşayacağız. Dünyada yaşananları özüyle kavrayacağız ve farkındalık oluşacaktır.
  • Dünyada müthiş bir inançsızlık algısı oluşmuştu. İnsanoğlu mal fitnesine takılmıştı. Herkes dünya için mücadele eder durumdaydı. Başkasını ezerek para kazananlar, haksızlık yapanlar, dünya malı için her türlü durumu meşru görenler suç işlediklerini önemsemeyerek vicdansız bir şekilde dünyanın ardından koşuyordu. Büyük bir dünya yarışı vardı. Herkes çocuğuna dünya için oku para kazan diyordu. Bu yarış öyle bir yarıştı ki kalpleri kör etmiş vicdanları bağlamıştı. İkiyüzlülük, gıybet, yalakalık, iftira, yalan, hilebazlık insanlara yayıldı. Son iki yüzyılda yaşananlar dünyayı çok kötü bir hale getirdi. İnsan öldürmek, savaşlar, başkasının malına göz dikmek, hırsızlık sürekli yaşanır oldu. Para için bedenini satanlar çıktı. Zina arttı. Kazanç güden herkes pis işlere bulaştı. Uyuşturucu satanlar, kaçakçılık yapanlar haksız kazanç sağlayanlar her yerdeydi. İnsanlık büyük bir sapıklık içindeydi. Birbirlerine zarar veriyorlardı. Açgözlülük ve hırs insanlığın soyuna kastetmişti.
  • İnsanların bir kısmı sınırsız kazanç ve sefa sürerken bir kısmı da sömürülüyor ve kullanılıyordu. Savaşlarla haksız yere katlediliyordu. Bozuk bir düzen vardı. Bu düzen değişirken yeryüzünde doğal afetler tavan yapmaktadır. Tanrının değişimi gerçekleştirirken yaptıkları lokal yaşayan ve bütünü göremeyen insanlar tarafından anlaşılamıyor. Yeryüzünde var olan bir gerçek vardır. İyi ile kötü savaşında afetlerle ve mücadelelerle yeryüzünde değişim olmaktadır.
  • Arap baharı yaşanıyor ve Ortadoğu’da ülkelerin ardındakiler cephelerini belirledi. Mazlumun yanında olan ülkelerle zalimi destekleyen ülkelerin görünmez savaşı yaşanıyor. En açık göstergesi Suriye, Mısır Libya’da mazlum halkların yanında Türkiye ve birtakım Arap ülkeleri vardı. Ortadoğu’da eski baskıcı yönetimlerin ardında Rusya, Fransa, ABD, İsrail, İngiltere, Çin ve birtakım Avrupa ülkeleri var. Küresel savaş dolaylı yoldan ve siyasi kanattan bu ülkeler arasında olmaktaydı. Tanrı da geri planda bu savaşı silahla sürdürenlere afetlerle cevap vermektedir. Bir tarafta baskıcı yönetimlerin mücadelesiyle öldürülen halklar diğer tarafta eski sömürgelerini bırakmayan küresel güçleri destekleyen halklar vardı. Mazlumlara yapılan zulme tanrı müdahale etmektedir. Ancak insanlar bunu anlayamıyor. Ortadoğu’da ve dünyada mazlumlarla zalimlerin mücadelesi arttıkça doğal afetlerde en yüksek seviyeye çıkacaktır.
  • Doğal Afetlerin bilimsel ve amaçsal yönü de vardır. Bilimsel olarak güneş sistemi evrende hep aynı döngüsünü tamamlayarak 5125 yılda hep aynı noktaya gelir. Bu nokta 21 Aralık 2012’dir. Bu noktada Zenit ile karşılaşır ve epliktik açıyı dik keser bu bölgede dünya ve güneş dahil güneş sistemi mevcut ortamdan çok etkilenir. Isınmanın da etkisiyle güneşte patlamalar artar. Aynı zamanda güneşin bir parçası olan ve kabuk bağlamış olan dünya mağmasında da hareketlenmeler görülmekte ve birtakım depremler gerçekleşmektedir. Kıtalardaki aşırı hareketlilik 21 Aralık 2012 geçişi nedeniyledir. Dünya ısındığından aşırı buharlaşmakta, şiddetli yağışlar ve seller oluşmaktadır. Geçişlerde ortaya çıkan ani basınç değişiklikleriyle fırtınalar ve kasırgalar görülmektedir. Doğal afetlerin amaçsal yönü de dünya bu döngüye gelirken insanlar katı kalpli olur. Birbirlerine zarar veriler. Zulüm artar ve tüm günahlar işlenmeye başlar. Dünya karanlık bir döneme girmiş ve insanlar daha fazla kazanmak için birbirlerini öldürmeye başlamışlardır. Dünyada bu arada büyük bir mazlumlar tabakası ve bir kısım da zalimler tabakası oluşur. Tanrı güçlü olan zalimleri uyarır ve onlarla mücadele eder. Bu mücadele hem siyasi hem de şiddetle gerçekleşir. Tanrı adiliyyet çizgisinden çıkmaz ve zulme karşı tepki gösterir.
  • 2013 yılı oldukça kurak geçecek, 2013'ten sonra ise yağışlar anormal derecede artacak. Ayamama Deresi'nde ortaya çıkan taşkından daha büyük taşkınlar yaşanacak. Yeryüzünde bölgesel ve yerel salgın hastalıklar artacaktır. Her yerde bu tür haberler duyulacak.
  • Küresel bozguncuların yaptıklarından dolayı Tanrı 2013’ü afetlerle donatacak. Felaketler yılı çok zor geçecektir.
  • ABD, Rusya, İsrail, Çin ve pek çok Avrupa ülkesi Ortadoğu da eski rejimlere destek vermektedirler. Baskıcı ve silahlı yönetimler çoğunluk olan mazlum halkı şiddetle öldürmektedir. Bu yönetimlere destek verenler ölümlerin artmasını sağlamaktadır. Baskıcı yönetimlerin ardındaki küresel güçler afetlerle çarpışmaya hazır olsunlar. Çünkü Tanrı mazlumların yanında olacak ve bozguncularla mücadele edecek.
  • Kasırgaların ve şiddetli yağışların arka arkaya geldiğini görenler kendilerini sorgulasınlar. Zulmü sürdürmeyi bıraksınlar. Ortadoğu’da baskıcı yönetimlere ve İsrail’e verdikleri destekten vazgeçsinler.
  • Dünyada 2012 yılında buzul çağı gibi bir kış yaşadık. Buz tutan denizlerde gemiler mahsur kaldı. Kar yağmayan kıyılara kar yağdı. Yüksek don olayları görüldü. Soğuktan insanlar öldü. Mevsim normallerinin üzerinde belirgin değişimler gördük. Avrupa’da soğuklardan 500 üzerinde kişi öldü. Kar yağmadık yerlere kar yağdı. Avustralya ve pek çok yer sellerle boğuşuyor. Nehirler taşıyor. Dengesiz ve karışık bir bahar gördük. Çok sıcak bir yaz geçecek. Bu küresel iklim değişikliğinde büyük sıkıntılar yaşanacak.
  • Filipinlilerde yine depremler oldu. Dünyanın çoğu yerinde sayısız depremler gerçekleşiyor. Avustralya ve dünyanın her yerinde seller can alıyor. Doğa, yani tanrının eli insanları uyarıyor ve cezalandırıyor.
  • Değişim hem manevi hem de maddi gerçekleşiyor. İnsan düşünsel alanda değişim geçirirken bedeninde nasıl fizyolojik değişimler geçiriyorsa Dünyadaki küresel bilinç değişirken de dünya üzerinde maddi değişimler gerçekleşmektedir.
  • Rabbin kralıyla iyilerin egemenliği geliyor. Kötüler şiddetle iyilerin egemenliğini engelleyecekler. Ancak ne kadar mücadele etseler de Rab, şeytanın yeryüzündeki hükmüne son verecek.
  • Depremler seller, fırtınalar doğal afetler yaşanıyor. Allah bir doğal afet gerçekleştirdiğinde nedenini anlayabilirsiniz. Küresel barışa karşı çıkanları, küresel egemenleri ve onun destekçi halklarını görebilirsiniz. Tanrının öfkesi ve doğal afetler nedensiz ve boş yere değildir. Rabbin dininin karşısında olan anlayış Rabden tepki görecektir. İnananların ve doğruluğun karşısında olanlar cezalandırılmayı hak etmektedirler. Dünya onlar nedeniyle kötü bir yer olmuştur. Ve insan türü birbirini öldürerek zamanla yok olacaktır. Bu nedenle zalimlerin yok olması haktır.
  • 21 Aralık 2012 de ABD ve Rusya yönetimiyle Türkiye büyük bir kırılma yaşayacak. Tüm dünya bu kırılmayı görecek ve bundan etkilenecek. İsrail’in babası olan ABD hükümeti, zalimlerin krallığını temsil etmektedir. Rabbin kralıyla Türkiye mazlumların başkaldırısını temsil edecektir. Zalimlerle mazlumlar karşı karşıya gelecekler. Dünya iki kutuplu hale gelecek.
  • 21 Aralık 2012 Zalimlerle mazlumların karşılaştığı keskin bir dönemeç olacaktır. Zalimleri Obama temsil ederken; mazlumları Recep Tayyip Erdoğan temsil edecektir. Yapmacık hareketlerle, uydurma yalanlarla, söylediğinin tersini yapan, geçici süreyle aldatan Obama sırf dünya için zalimlerin liderliğini kabul etmiştir. Haksız ve yalancı olduğunu bilerek eski egemenlerin önderliğini sırf makam ve dünya için yapmaktadır.
  • ABD yönetiminin inanan düşmanlığı yaptığı anlaşılacak. Türkiye düşmanlığı ortaya çıkacaktır. ABD’nin insanlığa olan düşmanlığı ortaya çıkacaktır.
  • İsaace Kasırgası yine orta Amerika’yı vurdu. Büyük sıkıntılar yaşandı ve ölenler oldu. Tropikal fırtınalar sürekli artmaktadır. Daha geniş alanları etkilemektedir.
  • Sırbistan’da son 200 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanmaktadır. Aşırı sıcaklardan tarımda büyük kayıplar yaşanmıştır.
  • 21 Aralık 2012 den sonra Dünya geçmiş 200 yılı yargılayacaktır. Geçmişle yüzleşilecek yapılanlar ve yaşananlar sorgulanacaktır. Gerçekler açıkça görülecektir.
  • Dünyada yönetim merkezleri yer değiştiriyor. Osmanlının barış dönemi geri gelirken ABD’nin bozgunculuk dönemi bitmektedir. 1. Dünya savaşının tam tersi olayları yaşanacaktır.
  • Zalimlerin Tüm haksızlıkları günahları ve suçları ortaya çıkacak. Mazlumların haklılığı ve suçsuzluğu anlaşılacaktır.
  • Her yerde fırtına var. Hortumlar oluşuyor. Şiddetli yağmurlar ve seller her ülkede görülüyor. Afganistan’da son yirmi yılın en sert kışı, Türkiye ve Avrupa’da son 50 yılın en sert kışı yaşanıyor.
  • Dünya bu dönemden sonra Güçlü olanın yanında değil de doğru olanın ve adaletin yanında olacaktır. Kula kulluk ederek Rabbe eş koşmak geçmişte kalacak, insanlar Rabbe kulluk edecekler.
  • Allah dünya hayatının rüyalığını açıkça gösterecek. her şeyi kendisinin yönettiğini ve hayatın tek egemeni olduğunu kulu Erdoğan ile, doğal afetlerle, gerçeklerle beraber gösterecektir.
  • Küresel demokrasiye ve küresel barışa karşı çıkan eski egemenlerin kurduğu vesayetçi anlayış şiddet kullanarak mazlum inananlara direnecektir. Ülke içinde pkk’yı hem kurup hem bunun üzerinden kazananlar dünyada da el-kaideyi kurdular ve terör üzerinden kazandılar. Kirli planlarla insanları aldattılar. Hem terörü kurup hem de bunuz üzerinden egemenliklerini kurup çıkar sağlayanların karallığı uzun sürmeyecektir. Dünyanın mazlum halklarının zalimlerekarşı başkaldırısı engellenemeyecektir.
  • İyi düzene, barışa ve küresel demokrasiye karşı çıkarak savaş isteyenler amaçlarına ulaşamayacaktır. Savaş için taşkınlıklar çıkartan bu anlayış yeryüzünden Büyük Rab tarafından kazınacaktır. Dünyada ki olaylara geniş açıdan bakanlar bütünü görecektir.
  • Zalimlere destek verenler başlarına gelen felaketlerden dolayı bizim şehrimizi neden sular altında kaldı diye düşünecekler. Tanrı bize neden öfkelendi diyecekler. Siz Ortadoğu’ya savaş açtınız, Suriye’de çözüme destek olmadınız, İran’a savaş istediniz. Pakistan’ı sürekli karıştırdınız. Dünyayı yöneten bu inançsız egemenliğe destek verdiniz. Uluslarında huzurla yaşayan insanların huzurunu bozdunuz. Bu bozguncuları gerek fikren gerek sessiz kalarak desteklediniz. Elbette ki başlarınıza sayısız felaket gelecektir. Aynı peygamberler dönemindeki peygamberlere ‘sen uğursuzsun. Bak senin yüzünden başımıza türlü felaket geliyor dediler.’ Aynı olayları ve doğal afetleri günümüz de de görüyoruz. Barış ve insanlık için çabalayan şu krala uyunuz. Yoksa tanrının azabı onların üzerine varmak üzeredir.
  • Küresel iklim değişiklikleri, küresel ısınma, yoğunlaşan doğal afetler peygamberler dönemlerinde peygamberlere uğursuzluk olarak niteledikleri olaylardır. Rab, Her peygamberin geldiği dönemde insanları uyarır ve kendini gösterir. İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel arenada barışçıl çalışmalarına karşın bozguncu anlayışın bunu engellemesi ve ortaya çıkan bu dönemde küresel iklim değişimleri görülmektedir.
  • 2013'ün oldukça kurak geçecek, 2014'ten sonra ise yağışlar anormal derecede artacak. Ayamama Deresi'nde ortaya çıkan taşkından daha büyük taşkınlar yaşanacak. Kıyı kentlerini sular vuracak. İnsanlar dünya siyasetini anlasaydılar başlarına gelen felaketlerin ana nedenini daha iyi bilirlerdi.
  • 2012 yılının ortalarında aşırı ısınmalardan dolayı yüksek nemler ve dünya yüzeyinde oluşan terlemelerden dolayı şiddetli yağışlar daha da çok görülecektir. Her yerde seller ve buzulların erimesi görülüyor. Yine Grögland’ dev bir buz parçası kopmuştur. Bunlarla beraber oluşan ani su yükselmeleri beklide kıyı kentlerini sular altında bırakacaktır.
  • Amerika da 2012 temmuz aylarında son 100 yılın en kurak yılı yaşanmaktadır. Kuraklık ve aşırı sıcaklar dünyanın kuzeyinde çok etkili olmuştur.
  • Rusya’da Temmuz 2012 de sadece bir bölgede sellerden 300 ü geçkin insan ölmüştür.
  • Napoli’de Temmuz 2012 de hamam böceği istilası gözlenmiştir.
  • Filipinlilerde Bopha tayfunu ülkenin güneyini vurdu. Kuzeye yöneldi ve u dönüşü yaptı. Bini aşkın insan öldü. Beş yüz bini aşkın insan evlerinden oldu. Tarımda büyük kayıplar oluştu.
  • Sismik olaylardaki sert değişimler tüm insanoğlunu etkilemektedir. Aşırı soğukların ardından aşırı yaz dönemine girdik. Bu değişimler dünyanın çok kritik bir dönemden geçtiğini göstermektedir.
  • Orta Amerika’da Costa Rika yakınlarında 7’lik deprem gözlenmiştir. Tsunami alarmı yapılmıştır.
  • Japonya’da 7,3 lük deprem oldu. Küçük ebatta tsunami gerçekleşti.
  • İsaac fırtınası giderek şiddetini artırmış ve ABD’nin güneyini 1. dereceden bir fırtına olarak vurmuştur. Pek çok insan alınan tedbirlere rağmen ölmüştür. Tanrı Fırtınalarla zalim halklara uyarıda bulunmaktadır. Dünyayı kötü hale getiren egemenlere kulluk edenler ve zulmü destekleyenler elbette tanrının öfkesiyle karşılaşacaktır.
  • Saola kasırgası filipinlerin ardından Tayvan’ı da vurdu. İnsanlar öldü ve büyük maddi kayıplar yaşandı. Filipinliler ve Tayvan halkı çıkar amaçlı yaşamaktan vazgeçmeli ve kula kulluk etmemelidirler. Allah uyarır ama bölgeye egemen karanlık güçler bu uyarıları anlar mı meçhuldür.
  • Güney Kore’yi tayfun vurdu. Binlerce insan öldü. Dev dalgalar oluştu. Saatte 160 km hızla rüzgarlar oluştu. Dünyanın her yerinde buna benzer fırtınalar görülmeye başladı. Dünya müthiş bir değişim geçirirken tanrının uyarılarını ve müdahalelerini anlayamayan cahiller çoktu. Tanrı yeryüzündeki her olaydan haberdardır. Her şey o’nun emri ile oluşur. Doğal afetler tanrının öfkesidir. Nedenleri açıktır. Küresel gündem ve ülkedeki siyasi mücadele gerçekleri ortaya serecektir. Tanrı her yerde güçsüz mazlumlara karşı güçlü zalimlere ve destekçilerine arttık fırsat vermeme kararı almış ve değişim konusunda kararlıdır. Böyle bir dönemde doğruyu haykıran ve adaletten ayrılmayan barışa ve kardeşliğe çağıran b,ir kulunu da göndermişken aynı Musa dönemi gibi dünya çalkantılı dönem yaşamaktadır.
  • 2013 yılında sayısız yıldırımlar düşecek ve şiddetli yağışlar olacak. İnsanların üstüne yıldırımlar düşecek. Öyle hale gelecek ki bugün kimin üzerine yıldırım düştü diye soracaklar. Sel baskınları ve fırtınalar daha da artacak.
  • Kuraklık ve şiddetli soğuklar toplam 7 yıl sürebilir. Bu dönemde dünya büyük bir değişim geçirecektir.
  • Dünya büyük bir değişimden geçiyor. İnsanlıkta büyük bilinç değişimleri yaşıyor. Dünya da siyasi çalkantılar afetlerle beraber yaşanıyor..
  • 2012’nin onuncu aylarında ABD’de seçimlerde Obama’nın kazanmasına kesin gözle bakan bozguncular yeni planlar kurmaya başladılar. Küresel bozguncuların beslendikleri ve desteklendikleri kentleri Tanrı Yehova, Sandy kasırgasını göndermiştir. Ortadoğu’daki değişimin yönünü değiştirmek ve bölgeyi iyice karıştırmak istediklerinden tanrı onlara Afetlerle ders vermektedir. Yine bölgede Kanada açıklarında 7.7 şiddetinde yerin 10 km altında deprem oluşmuş ve kıyı kentleri Tsunamiden etkilenmiştir.
  • Sandy gibi doğal afetler bizim başımıza neden geliyor diye sorgulamıyorlar da Sandy krizini Obama iyi yönetti diyorlar. Tam seçimler öncesinde Tanrıdan bir uyarı niteliği olan Sandy kasırgasına karşı Obama’nın uyarılarda bulunması ve kasırga krizini iyi yönetmesiyle seçime destek alarak girmişti. Fırtına ne için geliyor halk Tanrıya karşı fırtınayı iyi yönetti ve halka sahip çıktı anlayışı oluştu.
  • Sandy kasırgası gibi dünyanın çeşitli yerlerinde fırtınalar artacak ve serileşecektir. Çünkü İnanan mazlum halkları öldürüyorlar. Suriye halkının özgürlük taleplerini tıkayanlar ve Esad’a destek verenler öldürerek ayakta kalacaklarını sanmaktadır. Ortadoğu’da inançlı halklarla mücadele eden küresel egemenler doğal afetlerle boğuşacaktır. Güçlü zayıfı ezerken karşısında Tanrı’yı bulacaktır. Eski dönemlerde de peygamberler döneminde halkın yanında Tanrı olmuş ve kafir kavimlere belalar göndermiştir.
  • İnsan ölümlerini ve mazlumların feryatlarını sırf menfaatleri için duymayanlar Tanrı’nın ordularıyla çarpışacaktır. Ortadoğu ve dünyada değişimi engelleyenler inanan halkların öldürülmesini sağlamaktadırlar. Verdikleri desteklerden dolayı afetlerden başlarını alamayacaklardır. Arap baharıyla başlayan değişimi engellemeye çalışanlar tanrıyı karşılarında bulacaktır.
  • ABD halkında o kadar sapkınlık oluşmuştur ki bazı eyaletlerde eşcinsel evlilikler referandumlarla kabul edilmiştir. Sanki Hz İbrahim dönemindeki kavimler gibi sapıtmış haldedirler. Bazı eyaletlerde esrar serbest edildi. Lezbiyen liderlere ve eşcinsel evliliklere eyalet meclislerinde onay verdiler. Ve bu halk tarafından alkışlanıyor. Helal ete ve başörtüsüne şiddetle karşı çıkarken bunları yobazlık olarak görüyorlar.
  • Obama aynı Mısır firavunu gibi genç ve hilekardır. Bozguncu egemenlerin hizmetkarlığını yapmaktadır. Obama’yı ilk seçimlerde Müslüman olarak tanıttılar. ABD’nin Ortadoğu politikalarını değiştireceğini söyledi. Birtakım sözler verdi. Verdiği sözlerin çoğunu tutmadı. Söylediğinin tersini yapan ve aldatan özelliği pek çok olayla ortaya çıkmıştır. Seçimlerde Obama’yı abarttılar. Ortadoğu’da ve dünyada popüler hale getirdiler. 2. seçimlerde de kurtarıcı gibi ilan ettiler. Çok iyi propaganda yaptılar ve şişirdiler. Obama ne ülkesi ne de dünya için ilk dört yılda hiçbir şey yapmadı. Çok şey yapmış ve yapacak gibi seçimlerde yine galip geldi. Obama seçildikten sonra çöküş aniden gelmeye başlayacak.
  • Obama ilk geldiğinden beri dünyada hiçbir şey değişmedi. Barış tesis edilmedi. Obama hala güçlü silahlardan ve güçlü ordudan bahsetti. Dünyada her şey daha da kötüye gitti. Pakistan halkına insansız uçaklarla vurdular. Irak’tan çekildik imajı vererek iç savaşın eşiğine bıraktılar. Ortadoğu’da halklar ayaklandı. Ortadoğu’nun değişimine izin vermedi. Yüksek miktarda silah satışları gerçekleştirildi. Dünya barışına hizmet etmedi. Seçim sonrasında BM genel sekreteri Rassmussen ile Ortadoğu’da değişimin riskleri ve tehditleri karşısında yeni tedbirler alacaklarını söylediler. İsrail’in Obama’ya övgüler dolusu desteği gözden kaçmadı.
  • Obama ilk seçildiğinde deniz aşırı ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Buşh’un İslam dünyasına saldırısından sonra Ortadoğu ve İslam dünyasına barış ve önderlik havası vermeye çalıştı. Ancak hiçbir olumlu adım atılmadı. Afganistan, Pakistan’a saldırılar artarak devam etti. İslam dünyasının hiçbir beklentisi karşılanmadı. Yine küresel bozgunculara hizmet etti. Obama ikinci kez seçildi. Kampanya ekipleri iyi çalıştı. Kurtarıcı gibi ilan ettiler. Artık daha cesur adımlar atacak. İsrail’in İran’a saldırmasına ve ABD’nin Esad’a destek vermesine hiç şaşırmamak gerekecektir. Bundan sonra yaşanacaklar ABD ve Obama’nın iç yüzünü gösterecektir. İnsanların dünya barışı için beklentileri çökecektir. Obama bozgunculara ve güçlü egemenlere hizmet edecektir. İnsanlara hizmet etmemiştir ve etmeyecektir. Obama tavırlarında saflık, olgunluk ve yapıcılık gibi özellikler gösterse de Tanrıya (insanlığa) değil sinsi Şeytan’a (bozgunculara) hizmet etmektedir. Gerçekleri göremez insanlık adına değil ulusal çıkarları adına karar verir. Bu da insanlığa zarar verecektir.
  • İnsanlara zulmedenler afetlerden başlarını alamayacaklar. Şehirlerini onarmakla meşgul olacaklar. Kendi dertlerine düşmelerinden dolayı küresel egemenliklerini zamanla kaybedecekler.
  • 2012 yılında Avrupa’ya kış erken geldi. 2013 başlarında kar fırtınaları ve şiddetli soğuklar görülecektir.
  • Balkanlarda sel felaketleri görüldü. Slovenya ve Hırvatistan’da şiddetli yağışlar tarım alanlarını vurdu ve hayatı olumsuz etkiledi.
  • 08.11.2012 tarihinde ABD seçimlerinin hemen ardından ABD açıklarında Guatalama’da 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Tsunami uyarısı yapıldı. San Markos şehri yerle bir oldu. Bazı yerlerde dev çukurlar oluştu.
  • New York için fırtınalardan dolayı sürekli tahliye çağrıları yapılmaktadır. Rab tanrı, bu şehri sürekli uyarmaktadır. New York halkının neden beslendiklerini ve kimleri desteklediklerini görürseniz başlarına gelen felaketlerin temel nedenini görürsünüz.
  • Zalimler, mazlumları itibarsızlaştırıp kirli planlar kurduklarında bela onların üzerine gelir. ABD’de seçim öncesinde Sand kasırgasının yaşanması çok anlamlıdır. Tanrı bozguncuların desteklenmesini istememektedir. Ve Tanrı herkesin ne planlar çevirdiğini bilmektedir. Her şeyi özü ile bilen Tanrı kesin karalıdır ve zalimlere artık fırsat vermeyecek çünkü yeryüzündeki tüm günahlardan dolayı öfkelidir.
  • ABD’bu tür afetlerin yaşanması mazlumların feryadı nedeniyledir. Suriye, Libya, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan, Afrika ülkeleri ve pek çok ülkelerden yükselen mazlum duaları nedeniyle afetler yaşanmaktadır. Dünyanın çoğu azınlık zalimler nedeniyle aç idi ve sıkıntılar çekmekteydir. Özgürlükleri kısıtlanmıştı ve öldürülüyorlardı. Zalimlerin merkezi ABD ve BM daimi üyeleridir. Küresel bozguncular insanlara zarar vermektedir. ABD ardı arkası kesilmeyen felaketler yaşayacaktır.
  • Şeytan kıyı bölgelerine yerleşmişti. Ticaretle değil baskı, sömürge ve haksız kazançla gelir elde ediyordu. Kıyı kentlerinde sefa içinde yaşarlarken insanların çoğuna zarar veriyorlardı. Tanrı Yehova bu nedenle kıyı kentlerini vurmaktadır. Zulmedenlerin torunları hukuksuzluğu yol edinmişler ve düzenlerinin hep böyle kusursuz devam edeceklerini sanmışlardı.
  • Sandy kasırgası ile kıyı kentlerini vuran Allah ordularını fırtınayla göndermiş ve 40 milyonu aşkın melekle şehri yerle bir etmiştir. Rabbin orduları pek tehlikeli ve çetindir. Rab öfkelenmiş ve yeryüzündeki zulmü ortadan kaldırmak istemiştir. İnsanlara karşı yıllarca zulmeden şeytana dur demektedir. Yeryüzünün farklı yerlerinden yükselen mazlumların dualarıyla Allah’ın müdahalesi kaçınılmaz olmuştur.
  • Yeryüzünde yaşananlar oyun, eğlence ve basit bir şey değildir. Her şey gerçek nedeni ile ortaya çıkmıştır. Allah’ın afetlerle vurduğu şehirler ve onların yöneticileri kendi halklarını beslerken insanlara ve insanlığa zarar verir ve zulmederlerdi.
  • Zulmedenlerin şehirleri yıkılacak, Sürekli doğal afetlerle meşgul olacaklar. Kazandıklarını tekrar şehirlerini onarmaya harcayacaklar. Büyük maddi hasarlarla ekonomik kayıplara uğrayacaklar. Ne büyüyebilecekler ne de dünya ile ilgilenebilecekler. Zalim yöneticilerin küresel bağları kopacak. Kendi derleriyle baş başa kalacaklar.
  • Dünyada çok sayıda 7’nin üzerinde depremler olmaya başladı. Pek çok yerde ölümler oluyor. Tsunami alarmları veriliyor. Tanrıyı öfkelendirenler ve küresel düzeni bozanlar hala bu uyarılardan anlamıyorlar. Yeni planlar peşinde olanlar kötülüklerini sürdürürken birden başlarına büyük felaketler geleceğini bilsinler.
  • Polonya’da hortumlar meydana gelmiştir. Aslında dünyanın her yerinde hortumlar lokal olarak sürekli oluşmaktadır. Tüm bu yaşananlar tanrının öfkesini göstermekte ve değişimin kesinliğinin işaretidir. Tanrı insanları korkutmakta ve uyarmaktadır.
  • Japonya’da, Çin’de ve tüm uzak doğuda aşırı yağışlardan dolayı oluşan sellerden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İnsanlar büyük sıkıntılar çekiyorlar.
  • Japonya’da farklı zamanlarda çok sayıda fırtınalar görülmektedir. Artık dünyada sürekli fırtınaların yaşanmasıyla insanlar artık bu tür olayları normal olarak görmeye başladı. Halbuki önceleri bu tür olaylar olmazdı.
  • Hindistandaki muson fırtınası da tarımı vurmuş ve pek çok insanın ölümüne neden olmuştu.
  • Türkiye’nin de bazı şehirlerinde aşırı yağışların neden olduğu seller dünyanın her yerinde görülmektedir. Her yerden aynı anda haberdar olamadığımızdan aslında günde yüzlerce sel baskınları olmaktadır. Bu seller Nuh’un dönemini hatırlatmaktadır. Tanrı Tevratta Nuh olayından sonra yeryüzünde insanların komplesine bir ceza daha vermeyeceğini söylemiştir. Ancak 5125 yılda bir gerçekleşen her döngüde tanrı sapmış olan yeryüzündeki zalimleri ve halklarını cezalandırmıştır. Merhametiyle insanları doğrulmaktadır. İşte yine bir döngü zamanındayız. Tam bu dönemi yaşamaktayız. Bu nedenle eski döngülerde neler yaşandıysa neredeyse aynı durumlar yaşanmaktadır.
  • Guatamala Yanardağı patladı. 33 bin insan tahliye edildi. Hayat olumsuz etkileniyor. Dünya’da pek çok sönmüş volkanik dağı kül püskürtüyor. Birtakım harekete geçmeler gerçekleşiyor. Büyük anakaralarda hareketlilik gerçekleşiyor. Tanrı yavaş yavaş da olsa açıkça kendini gösteriyor.
  • 5125 yılda bir yeryüzü karanlık çağa girer ve insanlar küfre düşer. Bu dönemde insanlara yol gösteren ve kurtuluşu sağlayan önder bir kurtarıcı gönderilir. Zukarneyn, Nuh ve Recep Tayyip Erdoğan Aynı karakter ve görevdeki peygamberlerdendir. Bu tip söylemlerin size yanlış sapkınca ve inandırıcı olmayan olarak gelmesin. Tüm yaşananları ve içinde bulunduğumuz dünya dönemini değerlendirdiğinizde gerçekleri daha iyi anlayacaksınızdır. Geçmiştekiler de bu tip söylemlere karşı çıkılmış, hadi oradan denilmiş. Peygamberler kim, şu peygamber dediğin adam kim demişler. Onlar ne dini ne de gerçekleri bilmektedirler. Dini birtakım batıl hurafe ve mucizelerden zannederler.
  • İsrail’in İran’a vurma ihtimaliyle dünyada durum iyice karışacak ve sıra yavaş yavaş Türkiye’ye sataşmaya kadar gidebilir.. Sonra Türkiye ye savaş söylemleri dünya da yankılanabilir.. Ardından herkes tarafını seçecek ve Rab her şey tıkandığında ve zorla savaş isteyip Krala yönelecekleri anda tanrının emri gerçekleşebilir. İnançsızlar yerlere serilecekler. Rab tanrı kendini gösterecek.
  • 2011 yılında dünyanın sellerle dolu bir yıl geçirmesi ve 2012 kışının sert ve uzun olması küresel iklim değişiklikleri bize bilimsel verilerinin doğruluğunu gösterdiği gibi sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi de göstermektedir. İnsanoğlu değişen iklim şartlarından zarar görse de sadece kaderini yaşamaya mecbur gibi görünüyor.
  • Dünya siyasetindeki değişimle küresel iklim değişiklikleri ve afetler beraber hareket etmektedir. Her peygamber dönemindeki yeni düzene geçişte keskin afetler ve doğal değişimler gözlenmiştir. Hatta pek çok peygamberlere bu afetlerden dolayı uğursuz yakıştırmaları da yapılmıştır. Şimdi Dünya da değişimi sağlayan İsa (Rabbin kralı) da aynı dönemleri görmektedir.
  • Yeryüzünde yaşam şeytanın egemenliğinden çıkıp rabbin egemenliğine girerken değişime direnen ve ona destek verenler afetlerle boğuşacaklardı. Çünkü karşılarında mücadele ettikleri Kudretli ve her şeyi yaratan ve her şeye gücü yeten Rab vardı. İnsanoğlu bu dönüşümün farkında mıydı yoksa her şey yaşandıktan sonra mı gerçekleri anlayacaklardı.
  • Mısır’ın Dehakli’ye kentinde 80 bini aşkın kümes hayvanları topluca ölmüştür. Dünyada böyle toplu balık ölümleri, gurup ölümleri, arıların ve birtakım kuşların topluca ölmeleri yaşanmaktadır. Tüm bunlar Allah’ın emri ile gerçekleşmektedir.
  • Ukrayna da soğuktan donarak ölenlerin sayısı 101 oldu, Avrupa da 100 ü geçti. Soğuk doğu Avrupa yı da vurdu.
  • Avustralya’da toprak kaymalarından bazı köyler toprak altında kaldılar. Bu tür toprak kaymaları aşırı yağışların ardından dünyanın çeşitli yerlerinde sürekli olmaktadır. Tanrının bazı yerleşim yerlerini toprak altına almasından hala ibret almayanlar var.
  • Çin/Tibet’te aşırı yağışlardan ölenler olmuştur. Dünyanın her yerinde seller ve fırtınalar yaşamaktayız. Aslında dünyanın her yerinde İslam’a karşı bir savaş vardır. Her kıtada açıkça bu durumları görmekteyiz. Ayrıca İslam düşmanlığı yapan bir anlayış var yeryüzünde. Bu anlayış kendileri için kurdukları amaçlarına inananların engel olması olarak görmektedirler. Aslında inananlar mazlumdur da zulmedenler zalimdir.
  • Her yerde kargaşa görüyoruz. Hemen hemen her ulusta yürüyüşler, olaylar yaşanıyor. Bunlar değişim göstergeleridir. Daha adil ve özgür yaşam isteyen insanoğlu Rabbin izniyle esenliğe ulaşacak.
  • Tüm Ortadoğu da ki uluslarda ve pek çok kentlerde sokaklarda olaylar yaşanıyor. Sadece Orada değil ABD de, İngiltere de, Moskova sokaklarında, Yunanistan, İtalya ispanya Fransa kısaca her yerde mevcut dünya düzenine tepki var. İnsanlık şeytanın egemenliğindeki kötü düzeni istemiyor.
  • Mısır da protestolar sürüyor. Lizbon da yüz binden fazla insan hükümete yeter. Dedi. Yunanistan da sokaklar savaş alanına döndü. Ülke kaosta. Rusya da Putin diktasına tepkiler artarak sürüyor. Yeryüzünün her yerindeki bu özgürlük direnişine hiç kimse dayanamayacaktır. Eski baskıcı ve tutucu hükümetler yıkılacak özgürlükçü barışçı ve insan haklarını önceleyen hükümetler kurulacaktır.
  • Merkür’ün kendi ekseni etrafındaki dönüşü yavaşladı. Dönüş hızında azalmayla günden 6,5 dakika azaldı. Bu bir sıkıntının göstergesidir.
  • Avrupa ve Amerika kıtasında bazı yanardağlar harekete geçti. Duman püskürtenler görüldü.Bazı beldelerde sokaklar evler ve arabaları siyah örtü kapladı.. Tüm bu yaşananların Tanrı’dan gelen mesaj olduğunu anlayamıyorlar.
  • Güneş patlamaları gerçekleşiyor. Yakında çok şiddetli patlamalar göreceğiz.
  • Dünyanın değişik yerlerinde olağan üstü normal dışı olaylar gözleniyor. Mesela Japonya’da sahile mavi yakamoz dalgalar vurması gibi. Kutup ışıklarının renginin belirginleşmesi ve değişmesi gibi.
  • Bazı sular ırmaklar ve göletler kızıl renklere bulandı.Giresun/Perşembe’de ki gibi dünyanın çeşitli yerlerinde göktaşı olayları gözleniyor. Türü yeni görülen balıklar, kıyıya vuran ölü balinalar gibi sıra dışı olaylar gözlenmektedir. Dünyanın her yerinde çok sayıda yılan vakası yaşanmaktadır.
  • 2012 yılından sonra çok daha güçlü fırtınalarla karşılaşacağız. Büyük fırtınalar denizlerde dev dalgalar oluşturabilir ve kıyı şehirlerini sular altında bırakabilir.
  • Dünya hırsıyla (kazanma arzusuyla) Amerika kıtasına gidenler kıtanın kıyılarının sular altında kaldığını gördüklerinde kendilerini sorgulamaya başlayacaklar. Bir kısmı da kuru inatla insanlığın karşısında mücadele etmeye devam edecek.
  • Tanrının öfkesine rağmen hala zalimlere destek verenler ve rızkı için onlara kulluk edenler kaybedecektir. ABD’yi ve dünyayı kasırgalar seller ve fırtınalar vuruyor. Gerçeği bildikleri halde zalimlere bağlı kalanlar kaybedecekler.
   

Sayfayı Paylaş